Ministranci

Opiekunem ministrantów jest ks. Mariusz Słowik. Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 26 członków. W grupie tej jest 7 lektorów – czterech studentów i 3 licealistów. Aktualnie do przyjęcia posługi lektora przygotowuje się 3 ministrantów, a do grona ministrantów chce wstąpić 1 kandydat.

Spotkania dla ministrantów i kandydatów w każdą sobotę o godz. 11:00 w salce na plebanii.

Spotkania formacyjne Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w każdą sobotę – najpierw dla chłopców w wieku do 14 lat, potem dla ministrantów starszych i lektorów. Młodsi wprawiają się posługiwanie na Mszy Św., poznają sprzęty i szaty liturgiczne oraz uczą się rozumieć sens poszczególnych części Eucharystii.

Natomiast starsi doskonalą swoje umiejętności w asyście pontyfikalnej oraz formowani są przez katechezy przygotowane przez księdza opiekuna. Lektorzy, którzy są studentami i z braku czasu nie mogą być na cotygodniowej formacji, mają zaproponowane spotkania raz w miesiącu wieczorem: stałym punktem jest modlitwa Nieszporów oraz rozważenie Ewangelii niedzielnej, na spotkaniach od czasu do czasu pojawia się projekcja filmu i dyskusje na jego temat, małe katechezy, pytania oparte na ich doświadczeniu życiowym - wcześniej informują księdza opiekuna w jakiej formie chcieliby się spotkać.

Liturgiczna Służba Ołtarza dba również o swój budżet, który wspiera różne inicjatywy. Podczas Uroczystości Objawienia Pańskiego rozprowadza kredę i kadzidło, a w Wielką Sobotę wodę świeconą, dochód ze zbiórek pomniejszony jest o koszty zakupu niezbędnych materiałów. Zebrane pieniądze pozwalają pokryć koszty wspólnych inicjatyw.

Nie brakuje również inicjatyw sportowo-edukacyjnych: treningi piłki nożnej na hali L.O. im. Piotra Skargi pod kierownictwem piłkarza lokalnej drużyny piłkarskiej, w ostatnim czasie braliśmy udział w eliminacjach do Parafiady w Belsku Dużym; organizowany jest wyjazd wakacyjny na Dolny Śląsk w pierwszym tygodniu wakacji. Przeżyliśmy wspólną wigilię wraz z Księdzem Proboszczem i rodzicami ministrantów.

Ministranci seniorzy

Ministranci Seniorzy to grupa kilkunastu mężczyzn, ojców i dziadków, którzy od wielu lat posługują przy ołtarzu w parafii św. Mikołaja. Większość panów od młodzieńczych lat służą w przy ołtarzu. Panowie są zaangażowanie w życie liturgiczne parafii. Biorą czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej. W każdą niedzielę posługują na Mszy św. o godz. 8.00. Uczestniczą w nabożeństwach liturgicznych w ciągu roku. Stanowią asystę liturgiczną podczas procesji eucharystycznych w I niedziele miesiąca, podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz w czasie procesji w dawnej oktawie Bożego Ciała.

Ministranci Seniorzy w miarę swoich możliwości pomagają w różnych przedsięwzięciach związanych z życiem parafii.