logo

Home
Z życia parafii
Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 18 kwietnia 2015 21:29

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

ORGANIZATORZY

Parafia św. Mikołaja i Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu.

IDEA

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzebę wiary oraz jej dostępność w życiu codziennym. W społeczeństwie istnieje popyt na odnowę duchową. Największym sukcesem katolika jest odkrycie, że wiara i życie mogą się ze sobą uzupełniać, a nie wzajemnie wykluczać. Konkurs jest okazją do usuwania barier w kontakcie z młodymi, którzy są szczególnie wrażliwi na wszelkiego rodzaju hipokryzję.

Pierwszym reklamodawcą nowożytnej Europy był Jezus Chrystus, który polecił swoim uczniom głosić Ewangelię – czyli Dobrą Nowinę – wszystkim narodom. Ks. Piotr Skarga, pochodzący z Grójca, nieustannie zwracał uwagę na ówczesne problemy społeczne w kontekście katolickiej nauki społecznej.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać reklamę zachęcającą do kierowania się wartościami chrześcijańskimi, podjęcia dobrej pogawędki lub wysłuchania fascynującego kazania. Jest to także okazja do promocji modlitwy i liturgii jako przestrzeni autentycznego spotkania człowieka z Bogiem. Reklama ma dotyczyć nie tyle religijności, co sedna wiary.

FORMA

Praca może być wykonana dowolną formą artystyczną:

 • plakat
 • baner
 • grafika i hasło
 • audio-wizualny spot reklamowy – nie dłuższy niż 2 min.
 • audycja TV – nie dłuższa niż 5 min.
 • utwór muzyczny dowolnego gatunku – nie dłuższy niż 3 min
 • film – nie dłuższy niż 30 min.
 • esej – nie dłuższy niż 4000 znaków ze spacjami
 • i inne

TERMIN

Prace należy składać w wersji elektronicznej i w formie wydruku do 30 maja 2015 r. w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi lub w kancelarii Parafii św. Mikołaja. Rozstrzygnięcie konkursu 8 czerwca.

NAGRODY

Wśród nagród znajduje się: tablet Samsung 10.1", głośniki bezprzewodowe JBL, dysk zewnętrzny 2,5" Samsung, zestaw słuchawkowy komputerowy Microsoft, zegarek, uścisk dłoni prezesa i inne.

Dodatkowo – nagroda niespodzianka dla klasy lub zespołu pomagającego w tworzeniu zwycięskiej pracy. Wszystkie prace zostaną opublikowane w grójeckich środkach masowego przekazu. Prace zwycięzców na podium zostaną umieszczone przy szkole i kościele św. Mikołaja.

Informacje: ks. Kamil Falkowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

REGULAMIN

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 09:02
 
Jeden z najstarszych stymboli ludzkości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 18 kwietnia 2015 18:47

Marta Łukiewicz-Szczypek
katechetka w LO im. Piotra Skargi

KRZYŻ - DUCHOWY PODPIS CHRZEŚCIJANINA

Krzyż jest jednym z najstarszych symboli, jakie zna ludzkość. Znała go większość starożytnych religii, często przyjmował różne kształty w zależności od kontekstów kulturalnych.

Wszyscy chrześcijanie uznają i głoszą, że zbawienie przyszło przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie krzyż jest tak bardzo mocno obecny w życiu każdego z nas. To on spoczywa na naszej piersi, widzimy go na obrazach, w rękach świętych, stanowi ukoronowanie świątyń. Znakiem krzyża witamy nowy dzień, żegnamy się, gdy idziemy w daleką podróż czy udajemy się na spoczynek. Niezależnie w jakich okolicznościach odwołujemy się do krzyża, jego podstawą są zawsze dwie przecinające się linie.

Warto przypomnieć, iż symbolika krzyża sięga czasów przedchrześcijańskich. Zgodnie z ówcześnie panującym wierzeniami krzyż stanowił odwołanie do słońca, mocy światła i zwycięstwa, jednak nie ma to żadnego przełożenia na symbolikę chrześcijańską. W chrześcijaństwie symbolika krzyża związana jest bezpośrednio i niepowtarzalnie z męką Chrystusa.

W różnych kontekstach czasowych, kulturowych i historycznych krzyż ewoluował, począwszy od postaci graficznej poprzez symbolikę umieszczoną na krzyżu aż po samo znaczenie.

Warto w tym miejscu przywołać kilka przykładów:

- krzyż grecki – krzyż równoramienny, symbolizuje przenikanie się nieba i ziemi, a jednocześnie współistnienie dwóch natur w Jezusie Chrystusie- boskiej i ludzkiej, które są względem siebie całkowicie równe, stąd równość ramion krzyża,
- krzyż łaciński - krzyż złożony, podstawowy dla chrześcijan - symbolizuje ukrzyżowanego Chrystusa, dla chrześcijan symbol miłości Boga i znak zbawienia.

Dla nas chrześcijan, krzyż jest przede wszystkim wpisany w tajemnicę odkupienia przeżywaną w liturgii, która skupia jak w soczewce przykazanie miłości, nadzieję chrześcijańską i wiarę w tajemnicę paschalną, czyli tajemnicę odkupienia. Bardzo mocno w kulturze chrześcijańskiej widoczny jest kult krzyża jako relikwii, podkreślający bezpośredni kontekst krzyża z osobą Zbawiciela i uznawany jest za najwyższy rodzaj kultu, przejawiający się w uwielbieniu krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata.

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 08:49
 
Symbole chrześcijaństwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 19 kwietnia 2015 08:49

Krzyże chrześcijańskie

CELTYCKI WYSOKI Wolno stojące kamienne krzyże celtyckie, które występują na Wyspach Brytyjskich, zwłaszcza w Irlandii na cmentarzach i przy kościołach.
JEROZOLIMSKI Jeden z najstarszych symboli chrześcijaństwa. Symbol Ziemi Świętej. Symbolizuje 5 ran Jezusa. Istnieją także inne interpretacje, np. cztery strony świata (małe krzyże) odkupione przez śmierć krzyżową Chrystusa (duży krzyż). W Cesarstwie Bizantyjskim i pierwotnym chrześcijaństwie był niejednokrotnie wpisywany w koło, które miało reprezentować wszechświat. Krzyż Chrystusa spinałby wtedy ekstremalnie oddalone od siebie niebo i ziemię, ludy i kraje. Dzisiaj używany jest jako oficjalny symbol Kustodii Ziemi Świętej.
CHI RHO Krzyż złożony z dwóch liter greckich X (chi) i P (rho), od których zaczyna się słowo Chrystus (Χριστος). Znany też, jako Chrismon (od "monogram Chrystusa") lub krzyż Konstantyna, ponieważ ten cesarz używał symbolu chi rho jako swojego godła.
PATRIARCHALNY Przypomina tradycyjny krzyż łaciński z jedną dodatkową, niedużą poprzeczką powyżej. Używali go patriarchowie i arcybiskupi we wczesnym okresie chrześcijaństwa.

PAPIESKI

Forma krzyża patriarchalnego z jeszcze jedną niedużą poprzeczką u góry. Trzy poprzeczki krzyża reprezentują potrójną rolę papieża w Kościele katolickim jako Biskupa Rzymu, Patriarchy Zachodu i Następcy Świętego Piotra. 


PRAWOSŁAWNY
Używany przez prawosławne Kościoły chrześcijańskie. Na Zachodzie zwany czasem krzyżem słowiańskim. Górna poprzeczka symbolizuje tabliczkę nad głową Chrystusa, środkowa belkę, do której przybito jego ręce a dolna podpórkę na nogi. Podpórka zwrócona jest w górę w kierunku "dobrego łotra" i wskazuje mu niebo, a "złemu łotrowi" piekło.

LILIOWY
Krzyż liliowy powstał z połączenia krzyża greckiego i majuskuły M, oznaczającej imię Maryi. Był symbolem hiszpańskich zakonów rycerskich z Alcantary i Calatravy.

MALTAŃSKI
Używany przez Zakony Szpitalników tj. Joannitów i Lazarytów. Obecnie używają go także różne organizacje charytatywne oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

TAU
Wywodzi się od litery T (tau), w  pierwotnych alfabetach zachodniosemickich zapisywanej jako X. Znany też jako krzyż egipski, crux commissa lub krzyż św. Antoniego. Dzisiaj używany powszechnie przez franciszkanów.

 
Koronka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 kwietnia 2015 14:51

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

NA POCZĄTKU

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...

NA DUŻYCH PACIORKACH (1 RAZ)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

NA MAŁYCH PACIORKACH (10 RAZY)

Dla Jego bolesnej męki,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

NA ZAKOŃCZENIE (3 RAZY)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój Miłosierdzia dla nas,

Ufamy Tobie.

Jezu ufam Tobie.

Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2015 20:59
 
JULITA PRUS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 kwietnia 2015 14:29

Misja św. Faustyny

W życiu Kościoła znane są głównie objawienia maryjne. Jedynie siostra Faustyna przekazała światu objawienia, w których nie Maryja, ale sam Jezus objawia się i przekazuje orędzia dla całej ludzkości.

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, jako trzecie z dziewięciorga dzieci. Od najmłodszych lat odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem, skromnością i wrażliwością na ludzką biedę. Mimo dobrych wyników w nauce do szkoły chodziła niecałe trzy lata. Bieda zmusiła ją do pracy. Jako szesnastolatka opuściła dom rodzinny i poszła na służbę w Aleksandrowie Łódzkim, potem do tercjarek franciszkańskich, a następnie do Łodzi, by zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.

Od dzieciństwa czuła wewnętrzny głos. Już od siódmego roku życia pragnęła zostać wielką świętą. Gdy jako nastolatka powiedziała rodzicom o swym pragnieniu wstąpienia do zakonu, napotkała stanowczy sprzeciw. W tej sytuacji próbowała zagłuszyć w sobie Boże powołanie do czasu aż przynaglona podczas zabawy w Łodzi wizją cierpiącego Jezusa i Jego słowami Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?, postanowiła bez zgody rodziców natychmiast wyjechać do Warszawy i wstąpić do zakonu. Zanim została przyjęta do zakonu, musiała przez rok pracować na posag. W wieku dwudziestu lat 1 sierpnia 1925 r. wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jako zakonnica drugiego chóru - do prac fizycznych. Jako siostra Faustyna przeżyła 13 lat w wielu domach zgromadzenia, najdłużej przebywając w Krakowie-Łagiewnikach, Płocku i w Wilnie.

Miała wiele wizji, objawień, uczestniczyła w męce Pańskiej, posiadała wewnętrzne stygmaty, dar bilokacji, czytania w duszach ludzkich, proroctwa czy dar mistycznych zrękowin i zaślubin. A także miała kontakt z Bogiem, z Matką Boską, aniołami, świętymi, duszami czyśćcowymi.

W Płocku 22 lutego 1931 r. objawił jej się Jezus z poleceniem namalowania Jego obrazu w postaci, jakiej się ukazał z podpisem Jezu, ufam Tobie. Jezus przekazał także obietnicę, że kto czcić będzie obraz, nie zginie, lecz będzie zbawiony. Warunkiem uzyskania wszelkich łask jest obok ufności czynienie miłosierdzia bliźnim. Pan Jezus zapytany o znaczenie dwóch promieni widniejących na obrazie, wyjaśnił: Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (...). Podczas tego objawienia Jezus wyjawił swoją wolę odnośnie obrazu. Ja pragnę, aby było Miłosierdzia Święto. Chcę, aby ten obraz który pomalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia. Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie i wystawiony w Ostrej Bramie w kwietniu 1935 r.

Obraz namalowany w obecności
św. siostry Faustyny
(Eugeniusz Kazimirowski, Wilno 1934 r.)
Obraz namalowany po śmierci
św. siostry Faustyny
(Adolf Hyła, Kraków 1944 r.)
    

W następnym objawieniu w Wilnie1935 r. Pan Jezus siostrze Faustynie podyktował Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz ukazał jej wartości, skuteczność i obietnice do niej przywiązane. Natomiast w październiku 1937 r. Jezus objawił godzinę Miłosierdzia w klasztorze w Łagiewnikach.

Siostra Faustyna wszystkie swoje duchowe przeżycia zapisała w ostatnich czterech latach w sześciu dzienniczkach. Zaczęła pisać za namową księdza Sopoćko. Również sam Jezus namawiał ją do pisania. Nazywał Sekretarką Bożego Miłosierdzia. Jesteś sekretarką mojego miłosierdzia, wybrałem cię na ten urząd w tym i w przyszłym życiu. Mówił też: Córko moja nie żyjesz dla siebie, ale dla dusz, pisz dla ich pożytku. Wiesz, że wolę moją, co do pisania, to już ci tyle razy potwierdzili spowiednicy.

Faustyna niszczona gruźlicą oraz cierpieniem, jakie znosiła w ofierze za grzeszników, zmarła w wieku 33 lat, w opinii świętości w Krakowie 5 października 1938 r.

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 kwietnia 1993 r., na Placu Świętego Piotra w Rzymie, święty Jan Paweł II zaliczył ją do grona błogosławionych, a 30 kwietnia 2000 r. siostra Faustyna została kanonizowana.

Na prośbę Episkopatu Polski święty Jan Paweł II w 1995 r. wprowadził pierwszą niedzielę po Wielkanocy święto Bożego Miłosierdzia dla wszystkich diecezji w Polsce, a 30 kwietnia 2000 r. Papież ogłosił dla całego Kościoła, spełniając w ten sposób wolę Bożą.

Poprawiony: środa, 15 kwietnia 2015 14:50
 
Gratulacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 kwietnia 2015 20:05

W Wielki Czwartek

podczas spotkania kapłańskiego

w Domu Arcybiskupów Warszawskich

kilkunastu księży zostało odznaczonych godnościami kościelnymi.

Nasz Ks. Proboszcz

został uhonorowany

GODNOŚCIĄ KANONIKA,

z przywilejem noszenia

rokiety i mantoletu w kolorze czarnym.

Gratulujemy!

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2015 21:41
 
MARZANNA KARPIŃSKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 kwietnia 2015 19:17

Katechezy dla dorosłych

Jeśli znalibyśmy wartość chociaż jednej Mszy Świętej,
to umarlibyśmy ze szczęścia.

święty Jan Maria Vianney

W każdy drugi czwartek miesiąca, w naszej parafii odbywają się katechezy dla dorosłych prowadzone przez księdza proboszcza Zbigniewa Sucheckiego. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia swojej wiedzy religijnej, wspólnych rozważań i dyskusji, zadania ważnych pytań i rozwiania wątpliwości. Obecnie spotkania skupiają się na omówieniu poszczególnych części Mszy Świętej, która jest najświętszym i najważniejszym obrzędem Kościoła.

W ostatni czwartek ksiądz proboszcz rozmawiał z uczestnikami o pierwszej części Liturgii Eucharystycznej, jaką jest przygotowanie darów ofiarnych. Pozornie te czynności liturgiczne mają prostą symbolikę i powinny być łatwo zrozumiałe dla każdego wiernego. Jednak ta ważna część Mszy często ucieka naszej uwadze i bywa traktowana przez wiernych, jako pusty moment zbierania na tacę. Zwróćmy uwagę na pełne symboliki i znaczenia znaki, takie jak dolanie wody do wina czy obmycie rąk przez kapłana. Jest to ważny moment, w którym można przygotować się do Przeistoczenia i Komunii Świętej oraz całym sercem przyłączyć się do modlitwy dziękczynnej ludu i kapłana. Razem z materialnym chlebem, który jako najbardziej podstawowy pokarm wyobraża samego ofiarodawcę, składamy Bogu nasze codzienne starania i trud - nasz chleb powszedni. Chleb, złożony z wielu ziaren, i składające się z wielu winogron wino symbolizuje jedność członków Kościoła, których łączy Chrystus. Człowiek nie może ofiarować Bogu niczego, czego wcześniej od Niego nie otrzymał. Przygotowanie darów ofiarnych jest zatem momentem Mszy Świętej w którym dziękujemy Bogu za jego Dary i Łaskę.

Każdy dojrzały i odpowiedzialny człowiek uczestniczący w Mszy Świętej powinien się starać poszerzać swoją wiedzę na jej temat i brać w niej udział świadomie, aby nie traktował jej jak zwykłego zbioru gestów i żeby mogła być ona w pełni przeżyciem duchowym i centrum życia religijnego. Tym bardziej cieszymy się, że uczestników naszych katechez przybywa. Serdecznie zapraszamy na następne spotkania (najbliższe - 9 kwietnia, po Mszy św. o godz. 18.00, w kościele). Omówimy na nim kolejne części Liturgii.

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2015 19:52
 
Chrystus zmartwychwstał PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 04 kwietnia 2015 20:01

Poprawiony: sobota, 04 kwietnia 2015 20:03
 
KS. ZBIGNIEW SUCHECKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 04 kwietnia 2015 19:59

Chrystus Zmartwychwstał.

Alleluja.

Dzień Zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas świętem wszystkich świąt w roku liturgicznym. Najważniejszą niedzielą i najistotniejszym wydarzeniem. Tego dnia wspólnie wielbimy Jezusa, który przezwyciężył śmierć i zmartwychwstając przyniósł nam owoce: pokój, radość i odpuszczenie win.

Pokój wam – to pierwsze słowa, jakie Zmartwychwstały kieruje do swoich uczniów zgromadzonych w Wieczerniku. Do naszych niespokojnych serc wnosi dar swego pokoju, który wycisza, wyzwala z wszelkich obaw i lęków, daje poczucie bezpieczeństwa. Jest on dla nas jak świeże powietrze. Pragniemy go również w naszych czasach targanych różnymi niepokojami w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana. Jest to radość, że Chrystus jest naprawdę z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie zostawił nas sierotami. Jest to również radość z faktu, że śmierć, odwieczny wróg człowieka została już pokonana. Radość, że jest życie wieczne dla każdego z nas. Tej radości nic i nikt nie zdoła nam odebrać. Ona jest siłą do podejmowania i wypełniania naszych życiowych zadań.

Weźmijcie Ducha Świętego. W tym darze jest odpuszczenie grzechów, które kładą się brzemieniem na naszych barkach i przygniatają nas do ziemi. Chrystus zmartwychwstały wyzwala nas z tego ciężaru. Daje nam życie nowe. Nikomu bardziej niż Bogu nie zależy na naszej wolności. Jedynie On może powiedzieć człowiekowi:

Odpuszczają się twoje grzechy. Idź w pokoju.

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2015 19:55
 
KATARZYNA SZCZYGIELSKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 04 kwietnia 2015 19:57

Alleluja! Jezus żyje!

Jeszcze w zupełnej ciemności, zaspani, przyszliśmy dziś do kościoła, by po raz kolejny usłyszeć te słowa. Klękamy przy grobie, ale on jest już pusty. Nie ma w nim Tego, którego ciało jeszcze kilka dni temu, pogrążeni w smutku, złożyliśmy. To najwspanialsza wiadomość. Nowina, która zmieniła bieg historii. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Mt 28, 6. Głośne bicie dzwonów, radosne śpiewy, nawet petardy, od których drży serce – to wszystko wyraża naszą radość. I ten śpiew: Alleluja!

Chcemy, aby ta radość trwała, dlatego wracamy do domów i zasiadamy przy suto zastawionym stole. Pamiętam takie czasy, kiedy głowa rodziny, ojciec, w wielkanocny poranek poświęcał całe gospodarstwo: pola i trzodę, wodą święconą przyniesioną w Wigilię Paschalną. Resztę wody wlewało się do studni, by dobrze służyła.

Tradycyjne potrawy, świąteczne stroje, pachnący czystością dom. I nasz Domowy Kościół przy stole. Zaczynamy od święconki. Dzieląc się jajkiem, składamy sobie życzenia. Przywołujemy Zmartwychwstałego, by czuwał nad nami przez cały rok, by wspierał nas w trudach i dzielił z nami radości. Nie ma tu nic z magii i zaklinania – po prostu zapraszamy Żyjącego do naszego życia. Na stole baranek, symbol Jezusa, który – jak niegdyś baranek paschalny – został zabity za nasze winy.

Oby ten radosny nastrój nigdy nas nie opuszczał. Ktoś, kto rozumie jak wielkie znaczenie ma zmartwychwstanie naszego Pana, nigdy nie powinien tracić nadziei. W życiu też tak jest: to, co smutne, co boli – minie, a jeśli wytrwamy do końca przy Jezusie, dla nas też wzejdzie słońce zmartwychwstania.

Poniedziałek wielkanocny zwykle zaczyna się mokro i wiąże z wycieraniem podłóg. Śmigus-Dyngus ma swoje korzenie w dawnych tradycjach i początkowo oznaczał uderzanie się wierzbowymi witkami. Od lania można się było wykupić smakołykami i słodyczami. Stąd zwyczaj chodzenia po dyngusie i częstowania się wzajemnie przez sąsiadów. Później zwyczaj ten zastąpiono laniem wodą i w takiej postaci przetrwał do dziś. Polewanie wodą miało zapewnić zdrowie i płodność, stąd najczęściej polewane były młode dziewczęta. Zwyczaj jest kultywowany również dziś, oby tylko z zachowaniem umiaru.

 
REKOLEKCJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 18:00

Trochę rekolekcyjnych wspomnień

DOROŚLI

W naszej parafii w dniach 22-25 marca 2015 r. odbyły się rekolekcje, prowadzone przez ks. Łukasza Górzyńskiego - pallotyna z Lublina, pod hasłem Szukać i znaleźć Boga żywego.

Ks. Łukasz zwrócił uwagę, że obraz Jezusa utrwalony w naszej świadomości jest obrazem Jezusa, który umarł na krzyżu, a my nie widzimy Jego zmartwychwstania i tego, że ON jest żywy i obecny w każdej sferze naszego życia, nawet jeśli my Go tam nie zapraszamy. Jezus żyje i nasza relacja z Nim też musi być żywa. Musimy pamiętać o tym, że Jezus ŻYWY jest Osobą, z którą możemy rozmawiać, możemy powierzać Jej nasze radości i smutki; że On może uzdrowić w nas i w naszym życiu to, co - tak zwyczajnie po ludzku - dla nas jest niezrozumiałe czy niemożliwe. Wystarczy zaufać. Jezus swą mocą może wyprowadzić nas z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, ale musimy Mu na to pozwolić. Zaprośmy Go do naszych małżeństw, rodzin, do szkoły i do miejsca pracy. Zaprośmy Go do swojego serca, a szczególnie do miejsc w naszym sercu, które potrzebują uzdrowienia. Jezus ma moc uzdrowienia naszego ciała i serca, ale i my sami możemy, a nawet powinniśmy podejmować próby uzdrowienia naszych serc przez akt wybaczenia sobie samym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób nas skrzywdzili. Wybaczanie jest aktem woli, który każdy z nas może podjąć.

Podsumowaniem rekolekcji i aktem odwagi na każdy kolejny dzień naszego życia niech będzie myśl: „W imię Jezusa Chrystusa Jego mocą i Jego siłą". W imię Jezusa i Jego mocą każdy z nas może wybaczyć sobie i innym. W imię Jezusa i Jego mocą możemy uzdrowić swoje serce, uzdrowić swoje relacje z żoną, mężem czy dzieckiem. Jego mocą również możemy ożywić swoje relacje w Bogiem. Dzięki Niemu możliwe jest wszystko, co po ludzku jest niemożliwe.

Uwierzmy, że Jezus ŻYWY, każdego dnia w naszym życiu czyni cuda, które rodzą się z miłości.

Ania i Tomek, rodzice scholanki

DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W dniach 16-18 marca 2015 roku w naszej parafii odbyły się rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych. Poprowadził je ks. Damian Kalemba ze Zgromadzenia Księży Marianów, duszpasterz dzieci i ministrantów w Górze Kalwarii. Przybył do nas z grupą młodzieży, która go wspierała w przekazywaniu prawd wiary. Młodzież przedstawiała scenki sytuacyjne, a przede wszystkim wzbogaciła nauki o piękny śpiew i grę na gitarze. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem słuchały nauk, które poparte były historiami z życia. Chętnie włączały się w śpiew z pokazywaniem gestów. To były swoiste lekcje, na których uczyli się, jak walczyć z grzechem, by być lepszymi.

Drugi dzień rekolekcji był czasem na przygotowanie się do sakramentu pokuty i pojednania. Każdy z nas może w swoim życiu wybrać drogę, która poprowadzi go do świętości lub od niej oddali. Ostatniego dnia uczniowie klas 3-6 skorzystali z sakramentu pokuty, szczerze wyznając swoje grzechy. Na zakończenie rekolekcji wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej – najpiękniejszej modlitwie, jaką możemy zanosić Panu Bogu.. Miejmy nadzieję, że ten czas pozwolił najmłodszym parafianom otworzyć się, by iść i głosić Dobrą Nowinę, że Jezus żyje cały czas, wystarczy Go dostrzec w drugim człowieku.

Aneta Senator
katechetka w Szkole Podstawowej Nr 2

UCZNIOWIE GIMNAZJUM

I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W tym roku na rekolekcje wielkopostne do naszej parafii przybyli rekolekcjoniści z seminarium w Warszawie. W kinie oglądaliśmy film Szkoła uczuć. Pierwszy dzień był pod hasłem: W poszukiwaniu Boga. W szkole trzech kleryków opowiadało nam o swoich przeżyciach, pokazywali nam wiele filmików związanych z wiarą. W kościele spotkaliśmy się z diakonem i klerykiem, którzy opowiadali nam o swoim życiu i znakach, które dostawali od Boga.

Motywem przewodnim drugiego dnia było hasło: W poszukiwaniu siebie. Dowiedzieliśmy się, że wiara w magię i w horoskopy jest grzechem. Diakon opowiedział nam o swoich doświadczeniach survivalowych, w których brał udział. Ostatniego dnia odprawiona została Msza św., podczas której kazanie powiedział diakon.

Przemek Szczęsny - uczeń gimnazjum,
przygotowuje się do sakramentu bierzmowania

Poprawiony: niedziela, 19 kwietnia 2015 09:04
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Obserwuj nas na:

Reklama

Ogłoszenia

KONKURS DLA PARAFIAN

 1. Podaj datę imienin Ks. Proboszcza.
 2. Wymień 5 kobiet, o których wspomina Pismo Święte.
 3. Na jakim wydziale studiował Piotr Skarga w wieku 17 lat?
 4. Gdzie na wycieczkę wyjechali gimnazjaliści z naszej parafii?
 5. Z jakiego zgromadzenia jest ks. Damian, prowadzący rekolekcje dla dzieci?

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem na adres redakcji: nicolaus.grojec@gmail.com lub zostawić na kartce w zakrystii do ostatniej Mszy św. 19 kwietnia 2015.

Podpowiedzi szukaj w ostatnich numerach Nicolausa.

Kursy przedmałżeńskie

3 maja 2015 roku

o godz. 18.00
rozpoczną się spotkania przygotowujące
do Sakramentu Małżeństwa.

Kurs obejmuje:
10 spotkań w Domu Parafialnym (kolejne niedziele - godz. 18.00)
3 w Poradni Rodzinnej.

Zakończenie kursu - 21 czerwca 2015 r.


III tura

4 października - 21 listopada

Ewangelia

19.04.2015

III NIEDZIELA WIELKANOCY

Słowa Ewangelii
według św. Łukasza

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Łk 24, 35-4

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam". Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich. Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego".

Oto słowo Pańskie.

To już trzeci tydzień od Zmartwychwstania Pańskiego, a w nas zamiast coraz większej euforii i przekonania, narasta najczęściej wątpliwość. Zamiast przybliżać się z wiarą do Pięćdziesiątnicy i pragnąć coraz więcej, my raczej oddalamy się od tamtej niedzieli, powoli o wszystkim zapominając. Jezus staje pośrodku tych wątpliwości, pośrodku uczniów, którzy wierzą coraz mniej temu, co widzieli i czego doświadczyli. Ciągle sparaliżowani lękiem, obawiają się uwierzyć w Zmartwychwstałego. Nie zmienia to faktu, że On właśnie tam stoi. Kiedy doświadczamy we własnym życiu duchowym podobnego stanu, jeśli nie możemy dostrzec owoców zmartwychwstania w sobie i dać temu wiary, możemy być pewni, że Pan właśnie przy takich uczniach jest najbardziej obecny. Gotowy cierpliwie przekonywać i prowadzić do większej ufności.

ks. Marcin Duchna

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Jan". Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: "Jan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Modlitwa za Kapłanów

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,
Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament
I skarb swojego Stworzenia
Oddając w ich ręce Władze nad samym sobą.
Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów,
Aby mu byli podporą w trudnościach,
Braćmi w potrzebach,
Aby Ciebie słowem, czynem, miłością
Wprowadzali w serca ludzkie
I trudy codziennego życia.
Spraw, aby serca kapłańskie,
Myśli i ręce pozostały czyste,
Pokorne i zawsze gotowe do posługi.
Niech będą odbiciem Twego
Świętego Oblicza,
Niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi
I swojemu powołaniu,
aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nasz profil na Facebooku: www.facebook.com/MikolajGrojec

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.