logo

Home
Z życia parafii
REKOLEKCJE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 23 marca 2015 18:00

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

22-25 marca 2015

W niedzielę
nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św.

W poniedziałek, wtorek i środę
na Mszach św. o godz. 6.30, 8.00, 10.00, 18.00 i 19.30.

Ostatni dzień rekolekcji – środa, 25 marca
będzie DNIEM SPOWIEDZI.

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach i spowiedzi.

Rekolekcje prowadzi ks. Łukasz Górzyński, Pallotyn z Lublina.

Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2015 18:03
 
Rafał Nowicki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 marca 2015 20:34

CYKL: poznając ks. Piotra Skargę

DZIECIŃSTWO I OKRES STUDIÓW

Piotr Skarga urodził się 2 lutego 1536 roku w Grójcu w rodzinie szlacheckiej Michała i Anny ze Świętków Powęscy. Według współczesnych źródeł pochodzili oni ze szlachty zagrodowej, a nazwisko Skarga zawdzięczał prawdopodobnie dziadkowi – Janowi Powęskiemu, który nagminnie się o coś procesował. W podobny sposób miał również postępować ojciec Piotra. Skarga był najmłodszym dzieckiem Michała i Anny spośród szóstki ich dzieci. Miał trzech braci i dwie siostry. W 1544 roku, w wieku ośmiu lat, został osierocony przez matkę, a w 1548 przez ojca. Wychowaniem dwunastoletniego Piotra zajął się jego najstarszy brat. Strata rodziców zaciążyła na jego charakterze, gdyż zawsze cechowała go powaga i głębokie odczucie kruchości ludzkiego szczęścia.

Skarga uczył się podstaw gramatyki, pisania, rachunków i katechizmu w parafialnej szkole w Grójcu. Z rodzinnego domu Piotr wyniósł silną wiarę, pobożność i głębokie przywiązanie do wyznania katolickiego.

W 1552 roku, w wieku siedemnastu lat, Piotr Skarga opuszcza rodzinną miejscowość, by rozpocząć studia na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Piotr był bardzo pilnym i sumiennym uczniem, a swoją wytrwałość w pracy i chęć zdobywania wiedzy komentował słowami: Z przyrodzenia mamy tę chęć, iż zawżdy chcemy wiedzieć i umieć, i tajemne a niewiadome rzeczy poznać. I gdy co wiemy, zwłaszcza co wielkiego, pewnego i pożywnego, bardzo się tym karmim, tak iż jeść, słuchając i ucząc się zapominamy. Ze słów Skargi wynika, że już podczas studiów zagłębiał się w lekturę Pisma Świętego. Po trzech latach studiów w 1555 roku Skarga otrzymał tytuł bakałarza. Niestety z braku funduszy na dalsze kształcenie musiał przerwać studia. Zaraz po ukończeniu studiów objął on zarząd nad szkołą parafialną przy kolegiacie św. Jana w Warszawie.

Poprawiony: sobota, 21 marca 2015 20:42
 
Intencja ewangelizacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 marca 2015 18:41

Intencja Papieża Franciszka

Ojciec Święty poleca nam intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W marcu mamy się modlić, „aby coraz bardziej uznawany był specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła". Sprawa ta leży Franciszkowi na sercu i nieraz ją poruszał, zachęcając do jej pogłębienia, jak powiedział niedawno, 7 lutego 2015 r., uczestnikom sesji plenarnej Papieskiej Rady Kultury.

„Chodzi o wypracowanie nowych kryteriów i sposobów postępowania, aby kobiety w różnych dziedzinach życia społecznego i kościelnego nie czuły się gośćmi, tylko w pełni uczestnikami. Kościół to niewiasta, [w wielu językach] jest rodzaju żeńskiego. Jest to wyzwanie, którego nie można odkładać na później. Mówię to pasterzom wspólnot chrześcijańskich, ale też świeckim kobietom i mężczyznom zaangażowanych na różne sposoby w kulturę, edukację, gospodarkę, politykę, świat pracy, rodziny, instytucje religijne. Jestem przekonany, że istnieje pilna potrzeba dania kobietom przestrzeni w życiu Kościoła i przyjęcia ich, biorąc pod uwagę specyficzną, zmienioną wrażliwość kulturalną i społeczną. Należałoby sobie zatem życzyć bardziej rozbudowanej i wyrazistej obecności kobiecej we wspólnotach, tak byśmy mogli zobaczyć liczne kobiety podejmujące odpowiedzialność duszpasterską, towarzyszenie pojedynczym osobom, rodzinom i grupom, jak też refleksję teologiczną".

 
Paulina Cichocka PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 marca 2015 18:38

Być kobietą ...

Ciężko jest pisać o kobiecości w kontekście religijnym. We współczesnym świecie kobiecość kojarzy się z erotyzmem, wyuzdanymi strojami, wyzywającymi makijażami. A przecież nie zawsze tak było. Od najdawniejszych czasów kobiecość kojarzona była z troską, uczuciowością, matczyną miłością. Kobieta, niewiasta stworzona na obraz i podobieństwo Boga, pojawia się już na samym początku biblijnej historii. Od Ewy w Edenie do Maryi w Betlejem, kobiety zaznaczają swoją obecność w historii zbawienia. Na kartach biblii pojawia się ponad 200 kobiet znanych z imienia i kilkaset, o których znajdziemy tylko wzmianki. Są kobiety piękne, młode i starsze, waleczne bohaterki, ocalające swój naród, troskliwe matki, mądre żony; ale jak zawsze w każdej historii są również bohaterki negatywne, cudzołożnice, kobiety pełne złości i nienawiści...

Niemniej wzorem kobiecości jest i powinna pozostać dla nas Maryja. Młoda, niewinna dziewczyna słowami: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! zmieniła bieg historii. I choć zapewne bardzo się bała, zaufała i powierzyła się w ręce Boga. Za jego przyczyną zdarzył się jeden z największych cudów w dziejach, i w Betlejem na świat przyszedł Boży Syn. Maryja to przykład dla każdej kobiety, przykład jak być kochającą, mądrą matką, jak zachowywać się w obliczu cierpienia, jak żyć gdy trudno i gdy już brakuje sił. Na kartach Nowego Testamentu Maryja przechodzi przemianę: z pokornej, pięknej, młodziutkiej dziewczyny, staje się mądrą, wierną i kochającą Matką nie tylko Chrystusa, ale i nas wszystkich.

Dziś 8 marca, dzień, w którym cieplej myślimy o wszystkich kobietach. Może dobry moment by poznać bliżej którąś z biblijnych pań. Sięgnijmy po Pismo Święte i poznajmy bliżej: Deborę, Esterę, Rut, Sarę, Rachelę, Rebekę, Miriam czy Marię Magdalenę...

Poprawiony: niedziela, 08 marca 2015 15:29
 
Dwudniowy wyjazd PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 07 marca 2015 18:33

Wyjazd Gimbusów

W ubiegły piątek gimnazjaliści z naszej parafii wyjechali na dwudniowy wyjazd, w ramach raczkującego duszpasterstwa gimbusów. Szefostwo stanowili: Pani Mariola Zalewska i Pani Iwona Tokarska, katechetki z gimnazjum, oraz ks. Kamil Falkowski.

P1170183P1170191P1170196P1170205P1170230P1170246P1170249P1170256P1170273P1170276P1170290P1170327 .

Poprawiony: sobota, 07 marca 2015 18:54
Więcej…
 
SAKRAMENT SPOWIEDZI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 21 lutego 2015 19:23

KS. KAMIL FALKOWSKI

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Sakrament spowiedzi, pokuty, pokuty i pojednania – różne nazwy są w użyciu, na opisanie tego trudnego, najbardziej wymagającego sakramentu. Nazwa sakrament pokuty wskazuje na osobistą pokutę i zadośćuczynienie, jakich musi się podjąć penitent. Nazwa sakrament spowiedzi akcentuje etap wyspowiadania się, czyli wyznania grzechów przez grzesznika. Sakrament nawrócenia podkreśla, że potrzebne jest autentyczne nawrócenie, zmiana myślenia i postępowania, przez grzesznika.

Poprawiony: sobota, 28 lutego 2015 19:07
Więcej…
 
POPIELEC PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 lutego 2015 20:29

KS. ZBIGNIEW SUCHECKI

ŚRODA POPIELCOWA

To dzień zupełnie inny niż pozostałe dni w roku. Przypomina, że skończył się karnawał i rozpoczyna Wielki Post. Nie zobowiązuje do udziału we Mszy św., a gromadzi wiele ludzi w kościołach – mimo, ze jest to normalny dzień pracy. Czasami są takie tłumy w kościele, że można do frekwencji w najważniejsze święta chrześcijańskie.

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 15:54
Więcej…
 
Wielki Post 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 lutego 2015 20:40

List Arcybiskupów diecezji warszawskich

na Wielki Post 2015 r.

Umiłowani Siostry i Bracia,

W najbliższą środę rozpoczniemy Wielki Post – czas przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Jak co roku, wraz z wszystkimi wiernymi Kościoła, podejmiemy drogę duchowej przemiany i nawrócenia, które zawsze stanowią istotę tego czasu. W tym roku nasze przeżywanie Wielkiego Postu wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce, będący przygotowaniem do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. To radosne wydarzenie pragniemy przeżywać w 2016 roku wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą z całego świata, którzy przybędą do naszej Ojczyzny. Przewodnikiem naszego przygotowania jest św. Jan Paweł II, patron tego roku.

Poprawiony: niedziela, 15 lutego 2015 20:43
Więcej…
 
Kościoły stacyjne w Warszawie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 lutego 2015 18:28

Czterdzieści kościołów, tyle, ile dni Wielkiego Postu. Każdego dnia szczególnym miejscem czasu pokuty staje się inna warszawska świątynia. Pasterze obu diecezji zapraszają do podjęcia nowej praktyki pokutnej - nawiedzania warszawskich wielkopostnych kościołów stacyjnych.

WIĘCEJ: Archidiecezja Warszawska

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 18:41
 
Post, modlitwa, jałmużna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 lutego 2015 20:33

Damian Ostrowski

WIELKI POST

Szczytem całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu. Podobnie jak Adwent okres wielkopostny rozrastał się z biegiem czasu i około IV wieku czas ten zajmował 40 dni. W Rzymie rozpoczynał się na 6 tygodni przed Wielkanocą, a uwzględniając zwyczaj nieposzczenia w niedziele, rachuba dawała 36 dni postu. Dopiero trzy wieki później skorygowano tę nieścisłość i początkiem Wielkiego Postu stała się środa - nie od razu zwana "Popielcową". Ponadto za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego powstaje okres zwany do dziś "Przedpościem", a zaczynał się na 70 dni przed Wielkanocą, mając na celu wprowadzenie w nastrój wielkopostny. Do dziś zachowany w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 16:00
Więcej…
 
Dekret Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 lutego 2015 18:57

Miejsca święte,
w których można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami,
podczas całego Roku Życia Konsekrowanego,
trwającym od 30 listopada br. do 2 lutego 2016 roku.

Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Mając na względzie duchowe dobro wszystkich i poszczególnych członków Instytutów Życia Konsekrowanego oraz wiernych Archidiecezji Warszawskiej, kierując się normami zawartymi w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, z dnia 23 listopada 2014 r., ustanawiam wymienione poniżej miejsca święte, w których można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji Papieża, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego) podczas całego Roku Życia Konsekrowanego, trwającym od 30 listopada br. do 2 lutego 2016 roku.

Odpust zupełny, mogą zyskać członkowie Instytutów Życia Konsekrowanego i wszyscy wierni:

  1. za każdym razem, gdy w Roku Życia Konsekrowanego wezmą udział w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z tej okazji;
  2. gdy w miejscach wyznaczonych w niniejszym dekrecie, z okazji Roku Życia Konsekrowanego, zgromadzą się na Eucharystii lub liturgii godzin, albo przynajmniej przez odpowiedni czas będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą "Ojcze nasz", Wyznaniem Wiary i wezwaniem do Matki Bożej.

Zgodnie ze wspomnianym dekretem Penitencjarii Apostolskiej, wyznaczam w Archidiecezji Warszawskiej następujące kościoły a wśród nich trzy bazyliki mniejsze:

  • Archikatedra Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie;
  • kościół św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie;
  • kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie,
  • kościół NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach
  • kościół św. Andrzeja Boboli na Mokotowie
  • kościół Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim;
  • kościół Wieczerzy Pańskiej na Mariankach w Górze Kalwarii, ul. Papczyńskiego 6;
  • kościół Matki Bożej Jerozolimskiej w Warszawie, ul. Łazienkowska 14.

† Kazimierz Kardynał Nycz

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2

Ogłoszenia

PODZIEL SIĘ SERCEM
i 1% podatkiem.
Nie szukaj daleko!
LUDZIE STARSI
z Domu Opieki w Grójcu

czekają na Twoją pomoc!

JAK WYPEŁNIĆ PIT?

Kursy przedmałżeńskie

1 lutego 2015 roku (niedziela)

o godz. 18.00
rozpoczęły się spotkania przygotowujące
do Sakramentu Małżeństwa.

Kurs obejmuje:
10 spotkań w Domu Parafialnym (kolejne niedziele - godz. 18.00)
3 w Poradni Rodzinnej.

Zakończenie kursu - 22 marca 2015 r.


II tura

2 maja - 21 czerwca

III tura

4 października - 21 listopada

Ewangelia

22.03.2015

V Niedziela Wielkiego Postu

Słowa Ewangelii
według św. Jana

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze,
przynosi plon obfity

J 12, 20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa". Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.

A Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje".

Wtem rozległ się głos z nieba: "I uwielbiłem, i znowu uwielbię". Tłum stojący usłyszał to i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Życie chrześcijanina polega na świadomym przestawieniu się z tego, by mieć, na to, by być, by kochać. Oczami doczesności dostrzegamy w tym procesie jedynie stratę. Buntuje się serce, często bezsilne, widząc bezsens tej straty. Czuje się ograbione ze szczęścia. Jeśli jednak potrafi spojrzeć oczami wiary, dostrzeże w tym procesie nie stratę, lecz wymianę. To właśnie ma na uwadze Jezus, gdy mówi: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Pszeniczne ziarno jest tylko obrazem potrzeby obumierania, by zyskać formę życia doskonalszą. Komentarz zaś Jezusa do tego obrazu kładzie nacisk na „swoje" życie. Chrystusowi chodzi o to, że człowiek, który podchodzi do życia doczesnego jako do posiadania, traci to życie. Nie straci, ale już traci. Kto zaś nienawidzi posiadania życia, czyli składa je w ofierze, traktuje jako narzędzie do ubogacenia innych, ten je zachowa na życie wieczne. Jezus nie mówi, że otrzyma je w wieczności, ale to życie, które zamienił tu na ziemi w akt miłości, staje się życiem wiecznym.

ks. Marcin Duchna

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Jan". Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: "Jan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Modlitwa za Kapłanów

Do Jezusa, Odwiecznego Kapłana

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.