logo

Home
Z życia parafii
Uroczystości pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 31 października 2014 09:27

Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II

Rok 2014 obfituje w szereg ważnych wydarzeń dla Kościoła katolickiego takich jak kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II oraz beatyfikacja papieża Pawła VI. Dla Polaków to wyjątkowa radość z wyniesienia na ołtarze Rodaka i pierwszego papieża Polaka w historii Kościoła.

Dla parafii św. Mikołaja i naszego miasta jest wielką radością, że w roku kanonizacji relikwie krwi św. Jana Pawła II zostaną w dniu 19 listopada 2014 roku uroczyście wprowadzone do kościoła św. Mikołaja w Grójcu. Przewodniczyć tej uroczystości będzie Metropolita Lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki - osobisty sekretarz Jana Pawła II. O godz. 18.00 rozpocznie się uroczyste wprowadzenie relikwii, a następnie abp Mieczysław Mokrzycki będzie przewodniczyć Mszy św. dziękczynnej za dar kanonizacji Jana Pawła II.

Krew to najcenniejsza relikwia, określana w Kościele mianem „pierwszego stopnia". Tuż przed śmiercią papieża Jana Pawła II w dniu 2 kwietnia 2005 roku, w związku z koniecznością badań i na wypadek ewentualnej transfuzji, została pobrana jemu krew. Oficjalne oświadczenie w sprawie pochodzenia krwi złożył Watykan przed beatyfikacją w 2011 roku. W wydanej wówczas nocie poinformowano: „W ostatnich dniach choroby Ojca Świętego personel lekarski pobierał krew do dyspozycji Centrum Transfuzji Krwi szpitala Bambino Gesu w celu ewentualnej transfuzji. (...) Do transfuzji jednak nie doszło, a krew była przechowywana w czterech małych pojemnikach" – podkreślono w watykańskim oświadczeniu. Po beatyfikacji Jana Pawła II krew znajduje się w specjalnym relikwiarzu w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. W ciągu dziewięciu lat od śmierci Jana Pawła II jego relikwie trafiły na różne kontynenty i do wielu krajów. Ponad sto jest w kościołach i kaplicach w Polsce. Do tego grona dołączy od 19 listopada 2014 roku kościół św. Mikołaja w Grójcu. Przyjęcie relikwii zobowiązuje nas do nieustannego dziękowania Bogu za dar życia i pontyfikat św. Jana Pawła II. Jest to również dla nas zadanie, abyśmy w swoim życiu naśladowali Boga zgodnie z hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - świętymi bądźcie".

Na uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II

do kościoła św. Mikołaja w Grójcu w dniu 19 listopada 2014 roku o godz. 18.00

serdecznie zaprasza ks. proboszcz Zbigniew Suchecki.

Poprawiony: piątek, 31 października 2014 09:34
 
Słowo Proboszcza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 04 października 2014 18:24

Drodzy Parafianie,

      29 września 2014 roku minęły trzy miesiące od objęcia przeze mnie funkcji proboszcza parafii św. Mikołaja w Grójcu. Dziękuję za życzliwość i serdeczność, z jaką przyjęliście mnie do wspólnoty parafialnej. W wymiarze zadań, które stoją przed każdym człowiekiem, pragnę swoją obecność wśród Was traktować, jako dar i zobowiązanie. Proszę Was o modlitwę, abym umiał rozpoznać wolę Bożą i aby Duch Święty umacniał nas swoimi darami i obdarzał jednością.

     Kościół jest wspólnotą, która konkretyzuje się poprzez parafię i realizuje się poprzez współodpowiedzialność i troskę o siebie nawzajem. Parafia powinna być „domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu". Kościół we wspólnotowym wymiarze przyjmuje biblijne obrazy takie jak: owczarnia, winorośl, duchowa budowla, ciało. Jest dla mnie radością każda wspólnota i grupa modlitewna działająca w parafii, która pozwala przeżywać chrześcijaństwo w sposób realny, żywy i odpowiedzialny. Mam nadzieję na Wasze zaangażowanie i czynny udział we wspólnych przedsięwzięciach tak, aby parafia stawała się „wspólnotą wspólnot", w której każdy odnajdzie swoje miejsce, aby rozwijać się w wierze służąc Bogu i ludziom.

     Szczególnym naszym zadaniem jest troska o dzieci i młodzież, którzy będą stanowić o przyszłości Kościoła i narodu. Potrzeba, aby młodzi ludzie odnaleźli swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i mieli świadomość odpowiedzialności za Kościół. Św. Jan Paweł II mówił do młodych: „(...) Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości". Kościół w Polsce przygotowuje się do organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Chcemy, aby to wydarzenie było inspiracją do tworzenia wspólnot i grup dzieci i młodzieży w naszej parafii. Przygotowania do tych dni powinno jednoczyć naszą wspólnotę parafialną. Mam nadzieję na zaangażowanie Parafian, rodzin, młodzieży i dzieci oraz wszelkich władz i instytucji.

     Chciałbym, aby kościół oraz sale parafialne były otwarte na wszelkie inicjatywy duszpasterskie, a istniejąca w parafii grupa młodzieży oazowej i scholii stały się miejscem spotkań dla młodych ludzi szukających przyjaźni i otwartych na świadectwo wiary. Szczególnym zadaniem dla nas będzie tworzenie grup i wspólnot dla dzieci, zwłaszcza powołanie scholii dziecięcej, która zajmie się oprawą muzyczną niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.

     W tym roku papież Franciszek zwołał III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, którego tematem będzie „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji". W naszej parafii jest wiele małżeństw, które wyrażają wolę wspólnych spotkań mających na celu pogłębienie i umocnienie wiary. Chcemy podjąć to zadanie i powołać wspólnotę małżeństw w ramach duszpasterstwa rodzin.

     Wszyscy jesteśmy powołani do troski o naszą formację religijną, dlatego na początku nowego roku liturgicznego wprowadzimy katechezy dla dorosłych. Będą to spotkania, podczas, których poza katechezą tematyczną, będą zapraszani goście z wykładami na temat wiary, moralności i nauki społecznej Kościoła katolickiego. W ramach nowych wyzwań duszpasterskich będziemy przygotowywać do bierzmowania osoby dorosłe, które tego sakramentu jeszcze nie przyjęły. Zostanie również rozbudowana formuła przygotowania do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych: poza tradycyjnym kursem dla narzeczonych, będą prowadzone warsztaty w formie „Wieczorów dla Narzeczonych" lub „Weekendy dla Narzeczonych". Wiemy, że nasze zaangażowanie w rozwój duszpasterstwa parafialnego powinno mieć swoje źródło we wspólnej modlitwie. Dlatego moim pragnieniem jest wprowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu oraz ubogacenie liturgii w znane i cenione nabożeństwa. Z tego źródła możemy umacniać się nawzajem w służąc innym.

     Troska proboszcza o parafię wyraża się również w wymiarze materialnym. Są to działania, które wymagają wielu konsultacji i odpowiednich nakładów finansowych. Począwszy od dbania o odpowiedni wystrój kościoła, dekoracje, szaty liturgiczne, jak i inicjatywy dużo poważniejsze związane z remontami w samym kościele, na terenie przy kościele i parafialnych cmentarzach oraz w domach parafialnych. O tych działaniach gospodarczych będę na bieżąco informować poprzez ogłoszenia parafialne, stronę internetową oraz gazetkę parafialną. Zgodnie z IV Synodem Archidiecezji Warszawskiej w ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcie parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską oraz Parafialną Radę Ekonomiczną, dlatego po odpowiednim rozeznaniu na początku roku zostaną powołane obie rady, które będą mnie wspierać w zadaniach.

     Radością dla mnie jest poinformować drogich Parafian, że 19 listopada 2014 roku podczas uroczystej Mszy św. zostaną wprowadzone relikwie I stopnia św. Jana Pawła II. Przewodniczyć tej uroczystości będzie świadek życia Jana Pawła II i jego osobisty sekretarz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. Będziemy przygotowywać się do tych uroczystości poprzez nowennę oraz dzień skupienia.

     Drodzy Bracia i Siostry, wykorzystując swoje talenty i dary otrzymane od Boga z zaangażowaniem i odpowiedzialnością módlmy się nawzajem za siebie i z troską wypełniajmy zadania powierzone nam od Pana.

Proboszcz
Ks. Zbigniew Suchecki

Poprawiony: sobota, 04 października 2014 18:29
 
Propozycje tytułu gazety parafialnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 września 2014 20:18

Propozycje Parafian

„Nikolaus”, „Mikołajowe nowiny”, „Parafia wspólne dobro”, „Wspólne dobro”, „Kościół ludzi żywych”, „Parafia naszym domem”, „Kościół naszym domem”, „Życie kościoła, naszym życiem”, „Życie parafii, naszym życiem”, „Serce parafii”, „Serce parafii św. Mikołaja”, „Życie parafii”, „Parafia to My”, „Parafia bliska naszym sercom”, „Pasterz parafii św. Mikołaja”, „Parafia naszą misją”, „Wiara, nadzieja, miłość – parafia św. Mikołaja”, „Droga, prawda, życie”, „Życie ewangelią”, „Głos dobrej nowiny”, „Parafia drogą do nieba”, „Nadzieja”, „Świątynia Pańska”, „Zwiastun”, „Zwiastun parafialny”, „Dom Boży”, „Zwiastun parafii św. Mikołaja”, „Ekspress świętego Mikołaja”, „Trwamy w parafii św. Mikołaja”, „Boże Miłosierdzie – ostoją czasów”, „Bóg jest wśród nas”, „Boże Natchnienia – łaskami Miłosierdzia”, „Święta rodzina – przykład świętości”, „Miłość, wiara, nadzieja”, „Co Bóg złączył – człowiek niech nie rozdziela”, „Wierzę”, „Na początku było słowo”, „Za rękę…”, „U Mikołaja”, „Posłuchaj co Mówi do Ciebie Pan”, „Posłuchaj Głosu Pana”, „Nasza Parafia”, „Nasza Gazetka”, „Twoja gazeta katolicka”, „Święty Mikołaj na co dzień”, „Nasza Parafia św. Mikołaja”, „Głos Parafii św. Mikołaja”, „Wiadomości Parafialne od św. Mikołaja”.

 
Peregrynacja PDF Drukuj Email

Fotoreportaż

  

 
Śluby Jasnogórskie PDF Drukuj Email

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy.
Śluby zostały złożone przez Naród polski 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo,
Królowo świata i Polski Królowo.

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski,
oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci,
krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą,
pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei,
jakie ożywiały ongiś ojców naszych.

Królowo Polski - przyrzekamy!

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego,
przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego,
Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu
- wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy:
rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra,
wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką
wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy,
że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów,
które zgodnym chórem rwą się ku Tobie
z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH
I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej,
Chrześcijańskiej Przedniej Straży,
poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga,
na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim
pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,
aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna,
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie,
w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

 Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej,
przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga,
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego,
aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię
- pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady.
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski,
że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie,
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu,
płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść,
aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia
i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży.
Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety,
czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa,
bronić czci Imienia Bożego,
wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie,
strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi,
bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości.
Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu,
przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym.
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym,
aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości,
w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,
aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska.
Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Królowo Polski,
ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy,
że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.

Bogurodzico Dziewico,
wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce,
aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna,
i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Królowo Polski - przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów.
Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym,
że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu,
że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących
i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia,
że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego,
ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia,
umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość,
całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej.
A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego.

Amen.

 
Akt oddania się Matce Najświętszej Prymasa Wyszyńskiego PDF Drukuj Email

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ

MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Sługi Bożego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymasa Polski

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie

za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię,

przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała

oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddają się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowicie i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,

według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska,

nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.

Amen."

 


Ewangelia

26.10.2014

XXX niedziela zwykła

II tydzień psałterza

Słowa Ewangelii
według św. Mateusza

Kościół zbudowany na Piotrze

Mt 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?"

A oni odpowiedzili: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków".

Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?"

Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Na to Jezus mu rzekł: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr-Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie".

Oto Słowo Pańskie

Kiedy ludzie mówią sobie: Kocham cię, to w słowie tym może być bardzo wiele prawdy, może w tym słowie być trochę prawdy, a może być ono również całkiem puste. Podobnie kiedy ja przyłączam się do Apostoła Piotra i mówię Panu Jezusowi: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego - to moje wyznanie wiary w Chrystusa może być pełne prawdy, może być w nim tylko trochę prawdy, a może również moja deklaracja wiary być zu¬pełnie pusta.

Nie można przecież powiedzieć, żeby całkiem do końca wie¬rzył w Pana Jezusa ktoś, kto nie ma nawyku wsłuchiwania się w naukę Ewan¬gelii, kto rzadko przychodzi na niedzielną Mszę Świętą i prawie nie przy¬stępuje do sakramentów.

Podobnie sprzecznością jest sytuacja, gdy ktoś mówi, że głęboko wierzy w Pana Jezusa, a nie do końca słucha Jego przykazań, inaczej niż Pan Jezus widzi zasady moralności chrześcijańskiej albo gardzi Kościołem Chrystusowym, do którego sam należy i z którego korzysta.

A ja? Co to znaczy, że kocham Chrystusa i na czym ta miłość polega?

Ks. Paweł Olejarz

Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Jan". Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: "Jan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Modlitwa za Kapłanów

Panie Jezu,
Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas
i wysłałeś ich,
aby głosili Twoje Słowo
i działali w Twoje Imię.
Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie.
Prosimy Cię,
byś napełnił ich ogniem Twojej miłości,
aby ich kapłaństwo
ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny,
modlimy się,
aby Twoja moc przenikała ich słabości.
Nie pozwól,
by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.

Spraw, by w wątpliwościach
nigdy nie poddawali się rozpaczy,
nie ulegali pokusom,
by w prześladowaniach
nie czuli się opuszczeni.
Natchnij ich w modlitwie,
aby codziennie żyli tajemnicą
Twojej śmierci i zmartwychwstania.
W chwilach słabości
poślij im Twojego Ducha.
Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego
i modlić się za biednych grzeszników.

Mocą Ducha Świętego
włóż Twoje słowo na ich usta
i wlej swoją miłość w ich serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim,
a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie.
Niech dar Maryi, Twojej Matki,
la Twojego ucznia, którego umiłowałeś,
będzie darem dla każdego kapłana.
Spraw, aby Ta,
tóra uformowała Ciebie
na swój ludzki wizerunek,
uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo,
mocą Twojego Ducha,
na chwałę Boga Ojca.
Amen

Statystyki

Odsłon : 349937

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Kościół

tps.JPG

Myśli Jana Pawła II

Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.

Gazeta parafialna

NICOLAUS

Nr 1/5-10-14

Nr 2/12-10-14

Nr 3/19-10-14

Nr 4/26-10-14

Mikołajek

Nr 1/2014


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.