logo

Home
Z życia parafii
Miejcie odwagę żyć dla Miłości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 listopada 2014 17:02

 
Uroczystości pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 31 października 2014 09:27

Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II

Rok 2014 obfituje w szereg ważnych wydarzeń dla Kościoła katolickiego takich jak kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II oraz beatyfikacja papieża Pawła VI. Dla Polaków to wyjątkowa radość z wyniesienia na ołtarze Rodaka i pierwszego papieża Polaka w historii Kościoła.

Dla parafii św. Mikołaja i naszego miasta jest wielką radością, że w roku kanonizacji relikwie św. Jana Pawła II zostaną w dniu 19 listopada 2014 roku uroczyście wprowadzone do kościoła św. Mikołaja w Grójcu. Przewodniczyć tej uroczystości będzie Metropolita Lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki - osobisty sekretarz Jana Pawła II. O godz. 18.00 rozpocznie się uroczyste wprowadzenie relikwii, a następnie abp Mieczysław Mokrzycki będzie przewodniczyć Mszy św. dziękczynnej za dar kanonizacji Jana Pawła II.

 

Na uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II

do kościoła św. Mikołaja w Grójcu w dniu 19 listopada 2014 roku o godz. 18.00

serdecznie zaprasza ks. proboszcz Zbigniew Suchecki.

alt

Poprawiony: sobota, 15 listopada 2014 14:46
 
Słowo Proboszcza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 04 października 2014 18:24

Drodzy Parafianie,

      29 września 2014 roku minęły trzy miesiące od objęcia przeze mnie funkcji proboszcza parafii św. Mikołaja w Grójcu. Dziękuję za życzliwość i serdeczność, z jaką przyjęliście mnie do wspólnoty parafialnej. W wymiarze zadań, które stoją przed każdym człowiekiem, pragnę swoją obecność wśród Was traktować, jako dar i zobowiązanie. Proszę Was o modlitwę, abym umiał rozpoznać wolę Bożą i aby Duch Święty umacniał nas swoimi darami i obdarzał jednością.

     Kościół jest wspólnotą, która konkretyzuje się poprzez parafię i realizuje się poprzez współodpowiedzialność i troskę o siebie nawzajem. Parafia powinna być „domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu". Kościół we wspólnotowym wymiarze przyjmuje biblijne obrazy takie jak: owczarnia, winorośl, duchowa budowla, ciało. Jest dla mnie radością każda wspólnota i grupa modlitewna działająca w parafii, która pozwala przeżywać chrześcijaństwo w sposób realny, żywy i odpowiedzialny. Mam nadzieję na Wasze zaangażowanie i czynny udział we wspólnych przedsięwzięciach tak, aby parafia stawała się „wspólnotą wspólnot", w której każdy odnajdzie swoje miejsce, aby rozwijać się w wierze służąc Bogu i ludziom.

     Szczególnym naszym zadaniem jest troska o dzieci i młodzież, którzy będą stanowić o przyszłości Kościoła i narodu. Potrzeba, aby młodzi ludzie odnaleźli swoje miejsce we wspólnocie parafialnej i mieli świadomość odpowiedzialności za Kościół. Św. Jan Paweł II mówił do młodych: „(...) Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości". Kościół w Polsce przygotowuje się do organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Chcemy, aby to wydarzenie było inspiracją do tworzenia wspólnot i grup dzieci i młodzieży w naszej parafii. Przygotowania do tych dni powinno jednoczyć naszą wspólnotę parafialną. Mam nadzieję na zaangażowanie Parafian, rodzin, młodzieży i dzieci oraz wszelkich władz i instytucji.

     Chciałbym, aby kościół oraz sale parafialne były otwarte na wszelkie inicjatywy duszpasterskie, a istniejąca w parafii grupa młodzieży oazowej i scholii stały się miejscem spotkań dla młodych ludzi szukających przyjaźni i otwartych na świadectwo wiary. Szczególnym zadaniem dla nas będzie tworzenie grup i wspólnot dla dzieci, zwłaszcza powołanie scholii dziecięcej, która zajmie się oprawą muzyczną niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00.

     W tym roku papież Franciszek zwołał III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, którego tematem będzie „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji". W naszej parafii jest wiele małżeństw, które wyrażają wolę wspólnych spotkań mających na celu pogłębienie i umocnienie wiary. Chcemy podjąć to zadanie i powołać wspólnotę małżeństw w ramach duszpasterstwa rodzin.

     Wszyscy jesteśmy powołani do troski o naszą formację religijną, dlatego na początku nowego roku liturgicznego wprowadzimy katechezy dla dorosłych. Będą to spotkania, podczas, których poza katechezą tematyczną, będą zapraszani goście z wykładami na temat wiary, moralności i nauki społecznej Kościoła katolickiego. W ramach nowych wyzwań duszpasterskich będziemy przygotowywać do bierzmowania osoby dorosłe, które tego sakramentu jeszcze nie przyjęły. Zostanie również rozbudowana formuła przygotowania do sakramentu małżeństwa dla narzeczonych: poza tradycyjnym kursem dla narzeczonych, będą prowadzone warsztaty w formie „Wieczorów dla Narzeczonych" lub „Weekendy dla Narzeczonych". Wiemy, że nasze zaangażowanie w rozwój duszpasterstwa parafialnego powinno mieć swoje źródło we wspólnej modlitwie. Dlatego moim pragnieniem jest wprowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu oraz ubogacenie liturgii w znane i cenione nabożeństwa. Z tego źródła możemy umacniać się nawzajem w służąc innym.

     Troska proboszcza o parafię wyraża się również w wymiarze materialnym. Są to działania, które wymagają wielu konsultacji i odpowiednich nakładów finansowych. Począwszy od dbania o odpowiedni wystrój kościoła, dekoracje, szaty liturgiczne, jak i inicjatywy dużo poważniejsze związane z remontami w samym kościele, na terenie przy kościele i parafialnych cmentarzach oraz w domach parafialnych. O tych działaniach gospodarczych będę na bieżąco informować poprzez ogłoszenia parafialne, stronę internetową oraz gazetkę parafialną. Zgodnie z IV Synodem Archidiecezji Warszawskiej w ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcie parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską oraz Parafialną Radę Ekonomiczną, dlatego po odpowiednim rozeznaniu na początku roku zostaną powołane obie rady, które będą mnie wspierać w zadaniach.

     Radością dla mnie jest poinformować drogich Parafian, że 19 listopada 2014 roku podczas uroczystej Mszy św. zostaną wprowadzone relikwie I stopnia św. Jana Pawła II. Przewodniczyć tej uroczystości będzie świadek życia Jana Pawła II i jego osobisty sekretarz Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. Będziemy przygotowywać się do tych uroczystości poprzez nowennę oraz dzień skupienia.

     Drodzy Bracia i Siostry, wykorzystując swoje talenty i dary otrzymane od Boga z zaangażowaniem i odpowiedzialnością módlmy się nawzajem za siebie i z troską wypełniajmy zadania powierzone nam od Pana.

Proboszcz
Ks. Zbigniew Suchecki

Poprawiony: sobota, 04 października 2014 18:29
 
Propozycje tytułu gazety parafialnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 28 września 2014 20:18

Propozycje Parafian

„Nikolaus”, „Mikołajowe nowiny”, „Parafia wspólne dobro”, „Wspólne dobro”, „Kościół ludzi żywych”, „Parafia naszym domem”, „Kościół naszym domem”, „Życie kościoła, naszym życiem”, „Życie parafii, naszym życiem”, „Serce parafii”, „Serce parafii św. Mikołaja”, „Życie parafii”, „Parafia to My”, „Parafia bliska naszym sercom”, „Pasterz parafii św. Mikołaja”, „Parafia naszą misją”, „Wiara, nadzieja, miłość – parafia św. Mikołaja”, „Droga, prawda, życie”, „Życie ewangelią”, „Głos dobrej nowiny”, „Parafia drogą do nieba”, „Nadzieja”, „Świątynia Pańska”, „Zwiastun”, „Zwiastun parafialny”, „Dom Boży”, „Zwiastun parafii św. Mikołaja”, „Ekspress świętego Mikołaja”, „Trwamy w parafii św. Mikołaja”, „Boże Miłosierdzie – ostoją czasów”, „Bóg jest wśród nas”, „Boże Natchnienia – łaskami Miłosierdzia”, „Święta rodzina – przykład świętości”, „Miłość, wiara, nadzieja”, „Co Bóg złączył – człowiek niech nie rozdziela”, „Wierzę”, „Na początku było słowo”, „Za rękę…”, „U Mikołaja”, „Posłuchaj co Mówi do Ciebie Pan”, „Posłuchaj Głosu Pana”, „Nasza Parafia”, „Nasza Gazetka”, „Twoja gazeta katolicka”, „Święty Mikołaj na co dzień”, „Nasza Parafia św. Mikołaja”, „Głos Parafii św. Mikołaja”, „Wiadomości Parafialne od św. Mikołaja”.

 
Peregrynacja PDF Drukuj Email

Fotoreportaż

  

 
Śluby Jasnogórskie PDF Drukuj Email

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy.
Śluby zostały złożone przez Naród polski 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo,
Królowo świata i Polski Królowo.

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski,
oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci,
krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą,
pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei,
jakie ożywiały ongiś ojców naszych.

Królowo Polski - przyrzekamy!

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego,
przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego,
Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu
- wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy:
rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra,
wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką
wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy,
że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów,
które zgodnym chórem rwą się ku Tobie
z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH
I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej,
Chrześcijańskiej Przedniej Straży,
poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga,
na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim
pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,
aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna,
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie,
w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

 Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej,
przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga,
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego,
aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię
- pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady.
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski,
że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie,
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu,
płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść,
aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia
i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży.
Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety,
czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa,
bronić czci Imienia Bożego,
wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie,
strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi,
bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości.
Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu,
przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym.
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym,
aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości,
w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,
aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska.
Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Królowo Polski,
ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy,
że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.

Bogurodzico Dziewico,
wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce,
aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna,
i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Królowo Polski - przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów.
Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym,
że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu,
że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących
i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia,
że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego,
ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia,
umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość,
całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej.
A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego.

Amen.

 
Akt oddania się Matce Najświętszej Prymasa Wyszyńskiego PDF Drukuj Email

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ

MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Sługi Bożego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymasa Polski

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie

za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię,

przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała

oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddają się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowicie i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,

według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska,

nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.

Amen."

 


Ewangelia

23.11.2014

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA

Słowa Ewangelii
według św. Mateusza

Chrystus będzie sądził z uczynków miłości

Mt 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».

Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?» Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».

Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".

Oto słowo Pańskie.

Napoić spragnionego, przyodziać nagiego, pokrzepić chorego i wiele innych spraw, które chcę jeszcze uczynić. Nie ma tu czasu na pytania: czy zasłużyłem już na Niebo?, bo teraz trzeba działać! Nie ma czasu na skargi: nie wychodzi mi modlitwa, bo teraz trzeba sie modlić. Święty nie traci czasu na pytania o świętość, ale każdą chwile spędza na miłości bliźniego. Przyjdzie czas, kiedy sie zatrzyma i ze zdziwieniem zapyta: Panie, kiedy widziałem Cię nagim albo przybyszem, albo chorym? Świętość nie pyta o siebie, nie szuka pomocy ani nie płacze. Prawdziwa świętość nie wie o sobie.

ks. Marcin Duchna


Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Jan". Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: "Jan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Modlitwa za Kapłanów

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi,
Ty powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament
I skarb swojego Stworzenia
Oddając w ich ręce Władze nad samym sobą.
Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów,
Aby mu byli podporą w trudnościach,
Braćmi w potrzebach,
Aby Ciebie słowem, czynem, miłością
Wprowadzali w serca ludzkie
I trudy codziennego życia.
Spraw, aby serca kapłańskie,
Myśli i ręce pozostały czyste,
Pokorne i zawsze gotowe do posługi.
Niech będą odbiciem Twego
Świętego Oblicza,
Niech pozostaną wierni Tobie,
Twojemu Kościołowi
I swojemu powołaniu,
aż do ostatniej chwili swego życia. Amen.

Wizyta duszpasterska

Poniedziałek 22 listopada – os. Polna 1  od godz 16.00
Wtorek 23 listopada – os. Polna 2  od godz. 16.00.
Środa 24 listopada – os Polna 3  od godz 16.00.
Czwartek 25 listopada – 4  od godz. 16.00.
Piątek 26 listopada – 5 i 6   od godz. 16.00.
Sobota 27 listopada – os.7 i 8  od godz. 15.00.

1-4 grudnia 2014

PONIEDZIAŁEK, 1 grudnia

od godz. 16.00

Lisówek – 1 ksiądz

Maciejowice – nr 2-17
– 1 ksiądz

Maciejowice – nr 18-32
– 1 ksiądz

WTOREK, 2 grudnia

od godz. 16.00

Marianów – 1 ksiądz

Janówek – nr 2-21
– 1 ksiądz

Janówek – nr 22-32
– 1 ksiądz

ul. Poświętne - nr 1-40
(bez nr 17 a) – 1 ksiądz

ŚRODA, 3 grudnia

od godz. 16.00

Mieczysławówka – nr 18-27
– 1 ksiądz

Mieczysławówka
– pozostałe numery
– 1 ksiądz

ul. Ks. Piotra Skargi – nr 1-21/4
– 1 ksiądz

ul. Ks. Piotra Skargi
pozostałe numery
– 1 ksiądz

CZWARTEK, 4 grudnia

od godz. 16.00

ul. Poświętne 17 A
– 1 ksiądz

ul. Szkolna
– 1 ksiądz

ul. Szkolna – bloki 8 i 10
– 1 ksiądz

ul. Szkolna – bloki 12 i 12 A
– 1 ksiądz


Prosimy o samochody na godz. 15.45, które zawiozą księży na kolędę do miejscowości poza Grójcem.


W czasie kolędy kancelaria parafialna nieczynna po południu.


O wizycie duszpasterskiej  

Statystyki

Odsłon : 355684

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Kościół

krzyzm.JPG

Myśli Jana Pawła II

Człowiek nie może żyć bez miłości.

Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość,

jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie

i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.