logo

Home
Z życia parafii
Peregrynacja PDF Drukuj Email

Fotoreportaż

  

 
Śluby Jasnogórskie PDF Drukuj Email

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy.
Śluby zostały złożone przez Naród polski 26 sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego

Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo,
Królowo świata i Polski Królowo.

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski,
oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci,
krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą,
pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei,
jakie ożywiały ongiś ojców naszych.

Królowo Polski - przyrzekamy!

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego,
przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego,
Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu
- wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy:
rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra,
wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką
wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy,
że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów,
które zgodnym chórem rwą się ku Tobie
z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH
I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud
polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia
w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej,
Chrześcijańskiej Przedniej Straży,
poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego.
Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga,
na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim
pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,
aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna,
poddanym całkowicie pod Twoje panowanie,
w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

 Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej,
przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga,
aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego,
aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię
- pod przewodnictwem Kościoła katolickiego - do wiecznej Ojczyzny.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady.
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski,
że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie,
jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu,
płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść,
aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia
i za najcenniejszy skarb Narodu.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży.
Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa,
bronić godności kobiety,
czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa,
bronić czci Imienia Bożego,
wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie,
strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi,
bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości.
Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu,
przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym.
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym,
aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości,
w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy,
aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska.
Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Królowo Polski - przyrzekamy!

Królowo Polski,
ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy,
że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi
cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.

Bogurodzico Dziewico,
wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce,
aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna,
i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Królowo Polski - przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów.
Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym,
że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu,
że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących
i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia,
że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego,
ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia,
umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość,
całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej.
A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego.

Amen.

 
Akt oddania się Matce Najświętszej Prymasa Wyszyńskiego PDF Drukuj Email

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ

MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Sługi Bożego

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymasa Polski

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie

za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię,

przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała

oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddają się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowicie i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,

według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska,

nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.

Amen."

 
Pielgrzymka do Włoch PDF Drukuj Email

Pielgrzymka do grobu Świętego Jana Pawła II

13.10.2014. Poniedziałek --- 18.10.2014. Sobota

Przelot:

AZ 491 WAWFCO - 13.10.2014. Poniedziałek – odlot W-wa 13.25 – przylot Rzym – 15.45

AZ 490 FCOWAW - 18.10.2014. Sobota – odlot Rzym 10.05 – przylot W-wa – 12.35

Dzień 1 – Warszawa – Rzym

* Wylot z lotniska w Warszawie, * Przylot do Rzymu, * Przejazd do Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieży, * Kolacja i nocleg w hotelu we Frascati.

Dzień 2 – Katakumby - Muzeum Watykańskie – Bazylika św. Piotra

* Śniadanie w hotelu, * Zwiedzanie Rzymu: Katakumby (miejsca spotkań i pochówków chrześcijan), * Msza Św., * Muzeum Watykańskie (zbiory dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży, * Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Archanioła), plac i Bazylika św. Piotra, MODLITWA PRZY GROBIE ŚW. JANA PAWŁA II, * Kolacja i nocleg w hotelu we Frascati.

Dzień 3 – Audiencja - Rzym Chrześcijański

* Śniadanie w hotelu, * AUDIENCJA GENERALNA U OJCA ŚWIĘTEGO, * Zwiedzanie: Bazylika Matki Bożej Większej (jedna z bazylik papieskich), * Msza Św., * Święte Schody (przywiezione z Jerozolimy do Rzymu w 326 r. przez św. Helenę), * Bazylika św. Jana na Lateranie (katedra Rzymu, część rezydencji kolejnych papieży od roku 313), * Kolacja i nocleg w hotelu we Frascati.

Dzień 4– Bazylika św. Pawła za Murami - Rzym Starożytny i Barokowy

* Śniadanie w hotelu, * Bazylika św. Pawła za Murami (miejsca pochówku świętego, jedna z bazylik papieskich), * Msza Św., * Zwiedzanie Rzymu Starożytnego, Koloseum – wejście do środka,(Amfiteatr Flawiusza, miejsce walk gladiatorów i śmierci chrześcijan), Forum, plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny), * Spacer po barokowej części Rzymu: Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi (najbardziej znana barkowoa fontanna Rzymu), Piazza Navona (Plac Navona z Fontanną Czterech Rzek Berniniego ), Panteon (jedyny obiekt starożytny całkowicie niezmieniony do dnia dzisiejszego),* Kolacja i nocleg w hotelu we Frascati.

Dzień 5 – Rzym – Asyż - Rzym

* Śniadanie w hotelu,* Przejazd do Asyżu, * Katedra św. Rufina (miejsce chrztu św. Klary i św. Franciszka), * Bazylika św. Klary, * Bazylika Santa Maria Degli Angeli (Bazylika Matki Bożej Anielskiej, kolebka zakonu franciszkańskiego z odbudowaną przez św. Franciszka kaplicą Porcjunkuli), * Msza św. w Bazylice św. Franciszka, w której znajdują się relikwie świętego,* Czas wolny, * Powrót do Rzymu, * Kolacja i nocleg w hotelu we Frascati.

Dzień 6 - Rzym – Warszawa

* Śniadanie w hotelu

*Transfer na lotnisko

CENA

min. 26 płacących osób 670 euro + 1080 zł
min. 31 płacących osób 640 euro + 1080 zł
min. 36 płacących osób 620 euro + 1080 zł
min. 42 płacące osoby 600 euro + 1080 zł

dopłata do pok. 1 os. - 140 euro

HOTEL DOMUS PARK HOTEL 3 * + www.domusparkhotelrome.it

W cenę wliczone są:

• przelot liniowym samolotem na trasie Warszawa – Rzym – Warszawa linią Alitalia

• noclegi w pokojach 2 os. z łazienkami w hotelach według podanych opcji

• śniadania w hotelu – bufet amerykański – bez jajek

• kolacje w lokalnej restauracji (3 daniowa kolacja + woda + wino )

• wstępy do zwiedzanych miejsc wymienionych w programie: Koloseum, Muzeum Watykańskie, Katakumby, Forum

• klimatyzowany autokar na cały pobyt

• polskojęzyczny pilot czekający na grupę w Rzymie

• opieka przewodnika lokalnego (3 dni Rzym, 1 dzień Asyż)

• opłata turystyczna

• zestawy słuchawkowe w Rzymie i Asyżu

Grupa ma zapewniona codzienną Mszę św.

W cenę nie są wliczone:

• napiwki dla kierowcy i przewodnika, pilota oraz obsługi hotelowej 30.00 euro (zbierane na lotnisku)

• usługa bagażowa

• 3 posiłek podczas zwiedzania (wyjątkowa sytuacja - wyższa konieczność)

 


Ogłoszenia

21 września 2014 roku (niedziela)

o godz. 18.00
rozpoczynają się spotkania przygotowujące
do Sakramentu Małżeństwa.

Kurs obejmuje:
10 spotkań w Domu Parafialnym (kolejne niedziele - godz. 18.00)
3 w Poradni Rodzinnej.

Tweety od Papieża Franciszka

22 lipca 2014

Wielkim zagrożeniem współczesnego świata jest indywidualistyczny smutek płynący ze skąpego serca.

Ewangelia

21.09.2014

XXV niedziela zwykła

I tydzień psałterza

Słowa Ewangelii
według św. Mateusza

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Mt 20, 1-16a

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: "Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?» Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy».

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: «Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych». Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty».

Na to odrzekł jednemu z nich: «Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?» Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi".

Oto Słowo Pańskie

Zajrzyj

Jutro niedziela

Dominikańskie kazania na niedzielę

Łk 1, 57-66. 80
Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: "Nie, lecz ma otrzymać imię Jan". Odrzekli jej: "Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię". Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: "Jan będzie mu na imię". I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: "Kimże będzie to dziecię?" Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Modlitwa za Kapłanów

Panie Jezu,
Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas
i wysłałeś ich,
aby głosili Twoje Słowo
i działali w Twoje Imię.
Za tak wielki dar dla Twego Kościoła
przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie.
Prosimy Cię,
byś napełnił ich ogniem Twojej miłości,
aby ich kapłaństwo
ujawniało Twoją obecność w Kościele.
Ponieważ są naczyniami z gliny,
modlimy się,
aby Twoja moc przenikała ich słabości.
Nie pozwól,
by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni.

Spraw, by w wątpliwościach
nigdy nie poddawali się rozpaczy,
nie ulegali pokusom,
by w prześladowaniach
nie czuli się opuszczeni.
Natchnij ich w modlitwie,
aby codziennie żyli tajemnicą
Twojej śmierci i zmartwychwstania.
W chwilach słabości
poślij im Twojego Ducha.
Pomóż im wychwalać
Twojego Ojca Niebieskiego
i modlić się za biednych grzeszników.

Mocą Ducha Świętego
włóż Twoje słowo na ich usta
i wlej swoją miłość w ich serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim,
a przygnębionym i zrozpaczonym - uzdrowienie.
Niech dar Maryi, Twojej Matki,
la Twojego ucznia, którego umiłowałeś,
będzie darem dla każdego kapłana.
Spraw, aby Ta,
tóra uformowała Ciebie
na swój ludzki wizerunek,
uformowała ich na Twoje boskie podobieństwo,
mocą Twojego Ducha,
na chwałę Boga Ojca.
Amen

Statystyki

Odsłon : 335696

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Kościół

tps.JPG

Myśli Jana Pawła II

Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw.

Żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy;

żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy,

a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.

Jak w końcowej partii wielkiej symfonii,

te wielkie tematy współbrzmią potężnie.


Kontakt

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GRÓJCU

05-600 Grójec, ul. Worowska 1

tel. (48) 664 23 65

E-mail: sw.mikolaj.grojec@gmail.com

Nr konta naszej Parafii:
Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Mikołaja
Bank Spółdzielczy w Grójcu, ul. Jatkowa 3
17912800022001000002730001

Proboszcz: ks. Zbigniew Suchecki


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, php hosting. Valid XHTML and CSS.