UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 1. Dziś po Mszy św. wypominkowej o godz. 12:30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą ekspiacyjną za bluźnierstwa i profanacje, które dokonały się w naszej ojczyźnie w minionych dniach i modlitwą przebłagania za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy w zeszłym tygodniu spontanicznie pełnili straż przy naszym kościele, aby chronić go przed profanacją. Szczególnie cieszyła obecność młodzieży, a także rodzin z dziećmi. W naszym kościele parafialnym – Bogu dzięki – nie doszło do żadnych aktów bluźnierczych.
 3. Przypominamy zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego nauczanie dotyczące aborcji, które zobowiązuje w sumieniu każdego katolika:
  Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie
  i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym.(…)
  Niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane przez społeczeństwo cywilne i władzę polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą ani od poszczególnych jednostek, ani od rodziców, ani nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej
  i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw należy wymienić… prawo do życia i integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do śmierci.(…)
  W chwili, gdy jakieś prawo [stanowione] pozbawia obrony pewną kategorię istot ludzkich, których ze swej natury powinno bronić, państwo przez to samo neguje równość wszystkich wobec prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw każdego obywatela, a w szczególności tego, który jest najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności państwa… Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od chwili jego poczęcia, powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego praw(…)
  Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia… Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy
  w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci. (KKK 2271, 2273, 2274.)
 4. Ze względu na rządowy zakaz wstępu na teren cmentarzy zaplanowana na dziś na godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia z wypominkami
  za naszych zmarłych zostanie odmówiona w kościele.
 5. Jutrzejsza procesja wypominkowa o godz. 15:00 odbędzie się wokół kościoła. W trakcie procesji czytane będą wypominki jednorazowe. O godz. 17:00 wypominki roczne, o godz. 18:00 Msza św. za zmarłych.
 6. Przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych po Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia za naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobrodziejów.
 7. Decyzją Stolicy Apostolskiej odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych. Zmienione zostały także niektóre warunki w celu dostosowania ich do obecnej sytuacji. Szczegóły w gablocie przed kościołem.
 8. W zakrystii i kancelarii parafialnej można zgłaszać wypominki za zmarłych. Wypominki przyjmować będziemy przez cały listopad.
 9. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział,(…) bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. W związku z tym Msza św. o godz. 18:00 w każdą sobotę sprawowana będzie w naszym kościele według formularza liturgii niedzielnej. W ten sposób pragniemy poszerzyć wiernym możliwości bezpiecznego udziału w Mszy św.
 10. W tym tygodniu przypada I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca.
 11. W sobotę o godz. 13:00 Ks. Bp Rafał Markowski udzieli bierzmowania grupie młodzieży naszej parafii. W uroczystości ze względu na obecne ograniczenia wezmą udział tylko kandydaci do sakramentu.
 12. Również w sobotę o godz. 19:30 Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego ofiarowana za zmarłych polecanych w wypominkach.
 13. Z inicjatywy grupy parafian odnowiony został pomnik na grobie kapłanów na starym cmentarzu parafialnym. Poświęcenie pomnika miało się odbyć w dniu dzisiejszym, ale z konieczności zostało przeniesione na inny termin. Dziękujemy ofiarodawcom oraz zakładowi p. Święcickich za wykonanie prac kamieniarskich.
 14. Prasa katolicka dostępna jest w kiosku parafialnym. Polecamy tygodniki: Idziemy, Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
 15. W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
  Śp. Czesław Woszczyk
  Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek..