• 1

ADWENT
I NOWY ROK LITURGICZNY

Rytm życia człowieka wierzącego odbiega od rytmu życia świata. Pęd świata napędza pieniądz, dynamiką wiary jest miłość. Prymas Wyszyński nauczał: Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

Nowy rok liturgiczny, który zaczyna się 1 grudnia w I Niedzielę Adwentu może stać się nowym etapem na naszej drodze wiary. Etapem większej gorliwości w modlitwie, sumienności i zaangażowania w przeżywanie coniedzielnej Mszy Świętej, a wreszcie wierności w zachowywaniu Bożych Przykazań we wszystkich okolicznościach życia.

Co zrobić, aby przełamać marazm i rutynę i naprawdę ruszyć na spotkanie z nadchodzącym Chrystusem?

Po pierwsze: CHCIEĆ, po drugie: skorzystać ze sprawdzonych sposobów, które wiele pokoleń katolików ukształtowały w wierze.

1. Codzienna modlitwa – przynajmniej 10 min.
2. Roraty – w dni powszednie o 6:30.
3. Rekolekcje – od 8 do 11 grudnia, prowadzone przez O. Macieja, misjonarza Miłosierdzia Bożego.
4. Spowiedź adwentowa – przygotowana przez dobry rachunek sumienia; starannie odprawiona pokuta.
5. Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Dobroczynność – nie na pokaz, nie dla zaspokojenia własnego ego i nie tylko akcyjna.
7. Osobiste postanowienia i umartwienia.

PAN JEST BLISKO! (Flp 4,5)

Ks. Zbigniew Stefaniak
Proboszcz

Potężny Przyjaciel i Orędownik

Gdy przychodzimy na niedzielną Mszę Świętą, po homilii wspólnie odmawiamy Wyznanie wiary. Jednym z pierwszych artykułów – czyli prawd wiary podanych do wierzenia jest: „Wierzę w Jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.” Oczywiście rozumiemy sens, że Bóg jest autorem dzieł, które widzimy i możemy je nazwać ogólnie naturą. Jednak co kryje się za tym, że Bóg stworzył świat niewidzialny? Kto jest reprezentantem świata ukrytego dla ludzkiego oka? Odpowiedzią na zadane pytania, może być święto, które w Kościele obchodzi się 29 września, czyli Święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Świat niewidzialny, to rzeczywistość bytów duchowych, potocznie nazywanych aniołami. Prawda wiary, którą wyznajemy w Credo o świecie niewidzialnym uświadamia nam, że istnieją duchy – zwane aniołami, że mają cel wyznaczony przez Pana Boga. Za Św. Pawłem możemy mówić, że wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy i dowodem na te rzeczy, których nie widzimy. Właśnie aniołów nie możemy zobaczyć, ale to nie znaczy, że nie istnieją, jesteśmy w stanie przecież doświadczyć ich działania. Może tę sytuacje zobrazować mim, który chce bez używania przedmiotu przedstawić pewną sytuację, a my nie widząc kluczowego przedmiotu.

Ewa Sujecka

Podobnie, jak w latach poprzednich, tak i w tym roku grupa naszych parafian wraz z ks. prałatem Zbigniewem Sucheckim wspólnie pielgrzymowała. Tym razem celem naszej pielgrzymki była Ziemia Święta, nazywana często Piątą Ewangelią oraz Jordania.

  • DSC_0906
  • DSC_1500
  • DSC_9670

W sobotę 10 sierpnia w parafii św. Mikołaja w Grójcu odbyła się uroczystość sześćdziesięciolecia kapłaństwa ks. prałata Jerzego Sikorowskiego. Dostojny Jubilat przewodniczył uroczystej Mszy świętej dziękczynnej. Homilię wygłosił ks. prałat Zbigniew Suchecki, który do niedawna był proboszczem parafii św. Mikołaja i dziekanem dekanatu grójeckiego.

  • CSC_0153

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej księdza Zbigniewa Stefaniaka. Decyzją księdza kardynała Kazimierza Nycza ks. Zbigniew został mianowany nowym proboszczem naszej parafii.

  • 66055467_1136032373258219_1897724290350972928_n

Ksiądz Zbigniew pełnił do tej pory funkcję kapelana Lotniska Chopina w Warszawie.

Polecamy księdza proboszcza opiece Pana Boga i Matki Najświętszej. Niech Duch Święty inspiruje do mądrych działań w Parafii.

My zapewniamy o modlitwie, pomocy i wsparciu. Szczęść Boże.

 „Nie przyszedłem Pana nawracać (…) po prostu usiądę przy Panu i zwierzę mój sekret, że ja ksiądz wierzę Panu Bogu jak dziecko”

Powołanie to jest spotkanie pragnienia Boga i pragnień każdego człowieka. Powołanie to nie przywilej – to odpowiedzialność i obowiązek. O powołanie trzeba dbać jak o dziecko, żeby się nie zaziębiło, nie spadło z roweru, nie rozbiło się, nie uciekło.

Powołanie to głos, który przychodzi. Nikt nie powołuje się sam. Bóg powołuje, by służyć tym, których człowiek odrzucił.
Ty, Księże, wiesz czym jest powołanie, bo dawałeś temu świadectwo przez pięć lat naszego z Tobą wędrowania.

Dlatego my, parafianie, przed Twoim Kapłaństwem chylimy głowy. Będzie nam brakowało Twojego poczucia humoru, Twojego dowcipu, Twoich kazań, katechez, pracowitości, oddania, zaangażowania w życie parafii.

Drogi Księże Proboszczu! Mamy nadzieję, że będzie nas Ksiądz dobrze wspominał. Dziękujemy za serce, jakie nam okazywałeś, wyrażamy ogromną wdzięczność za opiekę i troskę o parafię, za cały trud włożony w budowanie Kościoła , jednoczenie nas, parafian, Twoje bycie między nami, głoszenie Słowa Bożego, a dla wielu spośród nas służenie dobrą radą i wsparciem.

Dziękujemy za dobro, którym nas obdarowałeś, udział i organizowanie pielgrzymek do miejsc świętych oraz comiesięczne katechezy, które tak wiele wniosły w rozwój naszej wiedzy religijnej i rozwijały duchowo.

Ogarniając Cię wdzięcznym sercem, życzymy, aby każdą chwilę Twojego życia odmierzał zegar szczęścia, a piękne dni sączyły się leniwie. Bez pośpiechu. A złe niech giną w mroku zapomnienia.

Kilka wspomnień:

  • 001DSC_5362

Drodzy Parafianie,

Decyzją Metropolity Warszawskiego księdza kardynała Kazimierza Nycza zostałem mianowany z dniem 30 czerwca 2019 roku proboszczem parafii św. Wojciecha w Warszawie po pięciu latach pełnienia funkcji proboszcza w parafii św. Mikołaja w Grójcu. Wspominam także wcześniejsze trzy lata mojej posługi w tej parafii jako wikariusza i dzięki temu mogę powiedzieć, że znaczna część mojego życia była związana z Grójcem, tutejszymi mieszkańcami i parafianami. Dziękuję wszystkim za życzliwość i serdeczność, jakiej doświadczyłem tutaj. Dla każdego księdza, którego powołanie łączy się z posłuszeństwem wobec decyzji biskupa, bardzo ważne jest wsparcie i otwartość wspólnoty parafialnej. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Waszego zaufania, a moje działania związane z administracją parafią, pozwoliły również poprawić stan świątyni i jej otoczenia.

Dziękuję Bogu za Jego prowadzenie w życiu i na wszelkie powierzone mi zadania patrzę w kategorii powołania i daru. Wspólnota parafialna jest silna, jeśli stanowi rodzinę osób zaangażowanych, pełnych wiary w Opatrzność Boga i potrafiących właściwie odczytywać potrzeby i zadania.

Drodzy moi Parafianie oraz wszyscy, którzy przyjęliście mnie z życzliwym sercem, powierzam się Waszej pamięci i modlitwie oraz zapewniam, że również będę pamiętał o Was w modlitwie.

Ks. Zbigniew Suchecki

ALA I JANUSZ

Czas wolny wg Wikipedii – to czas, którym dysponuje człowiek po wykonaniu obowiązków takich jak nauka, praca, czynności związane z codziennym życiem.
Prawo każdego obywatela do czasu wolnego zostało potwierdzone także Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku.
Kościół również wypowiada się na temat wolnego czasu. Przypomina prawo i zarazem konieczność czasu wolnego, który ma służyć zabezpieczeniu zdrowia, regeneracji sił, odprężeniu psychicznemu, rozrywce i poświęceniu go rodzinie, a także świętowaniu.

Fotorelacja

  • 61517760_623497558132132_5071878466975039488_n

AGATA PERZYNA

Bóg dając człowiekowi powołanie do bycia duchownym czy zakonnikiem nie pozbawia go ludzkich trosk, nawyków, tęsknot i problemów. Mężczyzna w sutannie tak samo jak każdy inny ma prawo się bać, cierpieć, płakać i smucić. Kapłaństwo to nie tylko radość, szczęście i sielanka. To ciężka praca nad swoim charakterem, nad zwykłymi ludzkimi słabościami. Jestem daleka od porównywania ze sobą ludzi i ich oceniania, a zwłaszcza księży! Zwłaszcza w czasach tak trudnych dla kościoła i kapłaństwa. Jednak patrząc na księdza Pawła i na księdza Jerzego – widzę jak wiele musi doświadczyć młody ksiądz wchodząc na tę drogę i dojrzały kapłan podążając nią za Jezusem.

O smutkach, radościach, powołaniu kapłańskim i tym, co naszym kapłanom daje siłę do posługi, rozmawiałam z Księdzem Jerzym, który 2 sierpnia będzie obchodził 60. rocznicę święceń kapłańskich i z księdzem Pawłem, który rok temu – 26 maja został księdzem.

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza
(Mk 9, 42)

Drogie Siostry i drodzy Bracia!

W ostatnim czasie wspólnota Kościoła w Polsce wstrząsana jest kolejnymi bolesnymi informacjami o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Przestępstwa te są źródłem głębokiego cierpienia osób pokrzywdzonych. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych. Są one powodem wielkiego zgorszenia i domagają się całkowitego potępienia, a także wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec przestępców oraz wobec osób skrywających takie czyny.

Cierpienia osób pokrzywdzonych dotykają nie tylko ich samych, ale także całych rodzin oraz wspólnot kościelnych. Przestępstwa te „przysłoniły blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań” (Benedykt XVI, List do katolików w Irlandii, 19.03.2010).

WIZYTACJA KANONICZNA
PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
W GRÓJCU
12-13 MAJA 2019

  • DSC_5346

Wizytacja kanoniczna parafii św. Mikołaja w Grójcu została przeprowadzona w dwa dni. Pierwszym dniem wizytacji była IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019 roku. Drugim dniem wizytacji był poniedziałek 13 maja.