Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom, nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, poteżną moc i obronę.

Z tego sakramentu mogą korzystać wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.

Rytuał sakramentu chorych

Chrzest dzieci odbywa się w każdą niedzielę, podczas Mszy świętej o godz. 12:30.

Dwa miesiące przed chrztem w kancelarii parafialnej należy ustalić termin uroczystości.

Na dwa tygodnie przed ustalonym terminem, w kancelarii parafialnej, należy spisać akt chrztu.

Rodziców i chrzestnych obowiązuję udział w jednej katechezie przedchrzcielnej.

Wymagane dokumenty:

 • Metryka urodzenia z USC dziecka,
 • Zaświadczenie dopuszczenia do funkcji chrzestnych, wystawiane przez parafię miejsca ich zamieszkania.
 • Dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

Zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodzice i chrzestni przynoszą do zakrystii na 15 min przed uroczystością.

Katechezy przed chrztem:

Udział w jednej  katechezie chrzcielnej dla rodziców i chrzestnych.

I piątki miesiąca godz. 19:00 w kościele

Chrzestni powinni spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 16 lat,
 • przyjęte sakramenty: chrztu, bierzmowania i eucharystii,
 • żyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania w małych grupach odbywają się dwa razy w miesiącu w sali parafialnej.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Przyjęty sakrament chrztu św.
 • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.
 • Udział w lekcji religii w szkole.
 • Zaangażowanie na katechezie parafialnej (spotkaniach w grupach).

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Wymagania statwiane kanadydatom:

 • ukończony 20 rok życia.
 • Przyjęty sakrament chrztu św.
 • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.

Spotkania odbywają się w Wielkim Poście.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do kancelarii parafialnej – trzy miesiące przed terminem ślubu.

Protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Jeśli narzeczeni są spoza parafii protokół mogą spisać w swoich parafiach lub uzyskać odpowiednią zgodę na spisanie i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

 • metryka chrztu świętego z aktualną datą (ważna 3 miesiące od daty wystawienia),
 • zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego, ważne 6 miesięcy)
 • dowody osobiste narzeczonych,
 • zgoda na spisanie protokołu (jeśli narzeczeni są spoza parafii).

Pozostałe wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
 • potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi.

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być jedynie osoby pełnoletnie.