Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom, nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, poteżną moc i obronę.

Z tego sakramentu mogą korzystać wierni, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.

Rytuał sakramentu chorych