Spotkania Małżeńskie powstały w Polsce w 1977/1978r. a założycielami ruchu są małżonkowie: Irena i Jerzy Grzybowscy. Od 15 sierpnia 2009 roku dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich funkcjonują w Kościele na prawach międzynarodowego stowarzyszenia wiernych.

Celem formacyjnym wspólnoty jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami. (http://www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/wiecej-o-spotkaniach-malzenskich/czym-sa-spotkania-malzenskie)

Spotkania Małżeńskie jako wspólnota działa przy naszej parafii od prawie trzech lat. Naszym opiekunem jest ks. Paweł Kulpiński. Spotykamy się raz w miesiącu, jest to każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 19.30 w salce na plebani.

Zapraszamy do siebie wszystkie małżeństwa. Nie tylko te, które przeżywają jakieś problemy, ale przede wszystkim te, które chcą, aby Bóg był obecny w ich małżeństwie, aby mogli doświadczać piękna z bycia razem, zgodnie z zamysłem Boga.

„Aby naprawdę spotkać się ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć niż oceniać, a nade wszystko - przebaczać”(Irena i Jerzy Grzybowscy).

Więcej informacji o Spotkaniach Małżeńskich na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl