Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do kancelarii parafialnej – trzy miesiące przed terminem ślubu.

Protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego.

Jeśli narzeczeni są spoza parafii protokół mogą spisać w swoich parafiach lub uzyskać odpowiednią zgodę na spisanie i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:

  • metryka chrztu świętego z aktualną datą (ważna 3 miesiące od daty wystawienia),
  • zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego, ważne 6 miesięcy)
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • zgoda na spisanie protokołu (jeśli narzeczeni są spoza parafii).

Pozostałe wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
  • potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi.

Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być jedynie osoby pełnoletnie.