• 1

Trwający od blisko dwóch lat kryzys związany z wirusem COVID-19 dotknął wielu dziedzin życia, w tym także domów opieki społecznej. Od dłuższego czasu i nasz Parafialny Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Piotra Skargi boryka się z trudnościami finansowymi. Mała liczba pensjonariuszy i wzrastające koszty utrzymania stawiają pod znakiem zapytania dalsze jego funkcjonowanie.

Oprócz bieżących trudności związanych z działalnością domu stoi przed nami perspektywa dostosowania budynku do aktualnych standardów właściwych dla domów pomocy społecznej.

Po wielu konsultacjach i po uzyskaniu akceptacji Arcybiskupa Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, ze względu na brak wystarczających środków i stan budynku, podjęta została decyzja o zamknięciu z dniem 31 grudnia 2021 r. Parafialnego Domu Pomocy Społecznej im. Ks. Piotra Skargi w Grójcu.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pozyskując odpowiednie fundusze uda się na nowo otworzyć dom, który stanowiłby kontynuację idei Ks. Piotra Skargi i jego przytułku (xenodochium) w Grójcu.