• 1

ADWENT
I NOWY ROK LITURGICZNY

Rytm życia człowieka wierzącego odbiega od rytmu życia świata. Pęd świata napędza pieniądz, dynamiką wiary jest miłość. Prymas Wyszyński nauczał: Ludzie mówią - "czas to pieniądz". Ja mówię inaczej - "czas to miłość". Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.

Nowy rok liturgiczny, który zaczyna się 1 grudnia w I Niedzielę Adwentu może stać się nowym etapem na naszej drodze wiary. Etapem większej gorliwości w modlitwie, sumienności i zaangażowania w przeżywanie coniedzielnej Mszy Świętej, a wreszcie wierności w zachowywaniu Bożych Przykazań we wszystkich okolicznościach życia.

Co zrobić, aby przełamać marazm i rutynę i naprawdę ruszyć na spotkanie z nadchodzącym Chrystusem?

Po pierwsze: CHCIEĆ, po drugie: skorzystać ze sprawdzonych sposobów, które wiele pokoleń katolików ukształtowały w wierze.

1. Codzienna modlitwa – przynajmniej 10 min.
2. Roraty – w dni powszednie o 6:30.
3. Rekolekcje – od 8 do 11 grudnia, prowadzone przez O. Macieja, misjonarza Miłosierdzia Bożego.
4. Spowiedź adwentowa – przygotowana przez dobry rachunek sumienia; starannie odprawiona pokuta.
5. Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Dobroczynność – nie na pokaz, nie dla zaspokojenia własnego ego i nie tylko akcyjna.
7. Osobiste postanowienia i umartwienia.

PAN JEST BLISKO! (Flp 4,5)

Ks. Zbigniew Stefaniak
Proboszcz