GAZETKA PARAFIALNA „NICOLAUS”

Jesienią 2014 roku z inicjatywy ks. Proboszcza oraz ks. Kamila Falkowskiego zebrała się grupa osób, która zaczęła przygotowywać i wydawać parafialną gazetkę. Nazwa zaczerpnięto od patrona parafii św. Mikołaja i tak powstał pierwszy numer Nicolausa. Przez pierwszy rok był to tygodnik, a od września 2015 roku jest to miesięcznik wydawany w pierwszą niedzielę miesiąca. Zespół redakcyjny tworzy kilka osób, a współpracuje z redakcją w różny sposób kilkanaście osób. Spotkania redakcyjne odbywają się kilka razy w roku.

Gazetka ma stałe rubryki takie jak:
• Komentarze biblijne ja każdą niedzielę
• Dodatek małżeński
• Z nauczania Kościoła
• Poznaj nasz kościół
• Piórem kronikarza

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, udało na się wydać 78 numerów. Gazetka jest rozdawana bezpłatnie w ilości 600 egzemplarzy. Opiekunem duchowym jest ks. proboszcz i ks. Paweł Komar. Większość osób stanowiących zespół redakcyjny udziela się w innych grupach i wspólnotach w parafii. Prosimy ks. biskupa o błogosławieństwo Boże dla naszej posługi.