KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA PW. MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W GRUDZKOWOLI 

Koło Żywego Różańca pw. Matki Bożej Fatimskiej w Grudzkowoli istnieje od 2010 roku. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domu jednej z członkiń Koła w ostatnią niedzielę miesiąca. Frekwencja uczestniczących wynosi ok. 60%. Przyczyny nieobecności są różne. Wydarzenia rodzinne, choroby. Dwie członkinie chorują od dłuższego czasu i nie ma ich na spotkaniach w ogóle. Podczas spotkania odmawiana jest bieżąca część Różańca Świętego oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego i omawiamy konferencję formacyjna z miesięcznika Różaniec. Wszyscy uczestniczą w wymianie tajemnic na dany miesiąc i są w stałym kontakcie z zelatorką panią Mariolą Streflik. Członkinie Koła organizują nabożeństwa majowe na terenie Grudzkowoli, dekorują jeden z ołtarzy na Boże Ciało, uczestniczą w pielgrzymkach do miejsc świętych.

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA PW. MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Koło Żywego Różańca - istnieje od 2002 roku. Kołem opiekuje się ks. Paweł Kulpiński, a zelatorką świecką jest pani Krystyna Jopek. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu w ostatni piątek miesiąca w salce na plebanii po wieczornej mszy św. W czasie spotkań modlimy się na różańcu, omawiamy treści zaproponowane w miesięczniku Różaniec i dzielimy się bieżącymi sprawami z życia Kościoła, parafii i poszczególnych członków Koła. Frekwencja wynosi najczęściej ok. 50% członków Koła. Wynika to głównie z powodu stanu zdrowia lub osłabienia przez wiek. Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniach mają stały kontakt z zelatorką i uczestniczą w wymianie tajemnic różańcowych. Członkinie uczestniczyły w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę oraz do Loretto.

RÓŻA RÓŻAŃCA RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ W INTENCJI SWOICH DZIECI

Zamysł założenia parafialnej grupy Rodziców modlących się w intencji dzieci powstał w grudniu 2015 roku, a dzięki otwartości i pomocy ks. Proboszcza mógł zostać zrealizowany.

W lutym 2016 roku róża skupiła dwadzieścioro Rodziców, którzy wyrazili wolę modlitwy za dzieci.
Uczestnictwo w Różańcu Rodziców polega na codziennej modlitwie jedną dziesiątką różańca w intencji dzieci wszystkich Rodziców z danej Róży. Daje nam to również bardzo ważne poczucie wspólnoty w modlitwie.

Ks. Proboszcz opiekę nad grupą powierzył ks. Pawłowi Kulpińskiemu. W pierwszym roku modlitwy grupa spotykała się raz w miesiącu, następnie raz w kwartale. Z czasem spotkania przerodziły się w udział w Mszach św. w intencji dzieci objętych modlitwą.

W trakcie odmawiania Różańca przez Rodziców ukształtowały się następujące stałe intencje Różańca Rodziców:

  1. o ochronę dzieci przed konsekwencjami grzechów rodziców;
  2. o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci oraz o to, aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej się będą rozwijać;
  3. o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć dzieci;
  4. o rozwój tej formy modlitwy, aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
  5. w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

W chwili obecnej modlitwą objętych jest 45 dzieci.