Magis

Duszpasterstwo Młodzieży "Magis – chciej więcej!" to grupa dwadzieściorga młodych ludzi z całego Grójca oraz jego okolic, która stara się realizować swoje motto – chcieć więcej, nie tylko dla siebie, ale również najbliższego otoczenia, z którym spotykamy się codziennie. Wspólnota jest tworzona, przez młodzież w różnym wieku, od nastolatków kończących szkołę podstawową, aż po studentów podejmujących pracę zawodową. Duszpasterzem, opiekującym się naszą grupą, jest ks. Paweł Komar, pod jego okiem spotykamy się kilka razy w tygodniu.

Spotykamy się w salce parafialnej, co tydzień po niedzielnej Mszy Św. dla młodzieży, jest to czas, kiedy możemy podzielić się swoimi przeżyciami z ostatniego tygodnia, pielęgnować relacje, które pojawiły się między nami. Kolejnym stałym punktem naszego harmonogramu, jest uczestniczenie w comiesięcznej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Terminarz naszych spotkań jest dopięty, przez comiesięczne spotkania formacyjne, które odbywają się w podziale na grupy wiekowe, staramy pod okiem księdza lepiej zrozumieć Słowo Boże. Spotkania formacyjne są otwierane we wrześniu przez tzw. Open'er czyli dwudniowy wyjazd na którym każdy z nas może się wyciszyć i zastanowić nad tym co chce osiągnąć w nadchodzącego roku. "Sezon" formacyjny kończy się w czerwcu kapitułą, w trakcie której każdy z nas może podzielić się swoimi osiągnięciami lub problemami. W wakacje organizowany jest zazwyczaj wyjazd wypoczynkowy, któremy również towarzyszy formacja i wspólnotowe przeżywanie każdego dnia.

Grupa, jest młoda duchem w związku z tym, nie brak nam mobilizacji, aby uczestniczyć w różnych wydarzeniach. W 2016 roku wyjechaliśmy do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, w obecnym roku, mieliśmy szansę uczestniczyć w "Panamie w Warszawie" oraz od kilku lat wspólnie jeździmy na Lednicę czy Diecezjalne Dni Młodzieży w Wilanowie – część z nas była zaangażowana w oprawę Mszy Św. Przed rokiem udaliśmy się na pielgrzymkę do Sokółki – miejsca cudu eucharystycznego, takie przeżycia, napełniają wiarą i działają motywująco. Nie jest to jednak jedyna forma spędzania czasu przez naszą wspólnotę – zdarzają nam się wspólne wyjścia do kina czy na "Laboratorium Wiary" do teatru Roma.

Duszpasterstwo nie zamyka się w sobie i jest gotowe, aby w jakimś stopniu pomóc innym. Prowadziliśmy w swoim gronie zbiórkę pieniężną dla fundacji Kasisi, uczestniczyliśmy jako zgłoszeni wolontariusze w gromadzeniu funduszy na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Organizujemy w swoim gronie także akcje modlitewne np: o pokój na świecie po fali zamachów, za Alfiego Evansa oraz jego rodziców. Staramy się czynnie uczestniczyć także w życiu naszej parafii, zajmujemy się oprawą Mszy Św. dla młodzieży, część członków duszpasterstwa pełni funkcję animatorów, pomagających młodzieży z naszej parafii przygotować się do bierzmowania. W ciągu roku dwukrotnie, organizowana jest kawiarenka parafialna, na której serwowane są domowe ciasta oraz napoje, a fundusze, które udaje się zebrać są przeznaczane na prezenty urodzinowe dla członków wspólnoty. Grupa angażuje się także w uczestnictwo w rekolekcjach czy też dniach skupienia dla młodzieży z innych parafii. W najbliższych dniach, będziemy się angażowali w adorację krzyża, oraz przygotowywanie grobu Pańskiego

Podsumowując Duszpasterstwo Młodzieży Magis daje możliwość rozwoju zwłaszcza duchowego, nawiązania prawdziwych przyjaźni, oraz możliwość czynienia dobra a także przyjmowania go. Jest to grupa, w której, każdy pozostając sobą znajdzie swoje miejsce i osoby z którymi chce się spędzać wolny czas, nie tylko w kościele, ale nawet w kinie czy na kręgielni. Wiele osób, które należą do tej grupy o ile nie wszystkie z pewnością podpisałoby się pod słowami, że tak jak Magis straciłby po ich odejściu tak też i one straciłyby odchodząc z Magisu.

Duszpasterstwo akademickie

Wspólnota młodzieży studenckiej przy parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Grójcu jest odpowiedzią na sytuację studentów, którzy na co dzień studiują i pracują w Warszawie oraz Lublinie, a na weekend wracają do swoich rodzinnych domów. Młodzi, z tego powodu nie mogą rozwijać swojej duchowości w typowych ośrodkach akademickich.

Wspólnota liczy 9 członków. Niektórzy z nich przygotowują się bezpośrednio do zawarcia małżeństwa, inni nie znaleźli jeszcze drugiej połówki. W grupie jest trzech ustanowionych lektorów, którzy nie uczestniczą w formacji ministranckiej, ale także w duszpasterstwie są osoby, które reprezentują różne profesje: mamy przyszłych muzyków, biotechnologów, farmaceutów i budowniczych. Studenci przejawiają zainteresowanie muzyczne: niektórzy z nich uczestniczyli w przygotowaniach scholii na Triduum Paschalne. Wspólnota spotyka się raz w miesiącu, w tym czasie modlimy się Liturgią Godzin, jemy wspólną kolację oraz omawiamy temat przygotowany przez ks. Pawła Komara, do tego dochodzą również luźne pytania na zasadzie klubu dyskusyjnego. W tym momencie omawiamy wybrane fragmenty książki pt. „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły. Wspólnota dopiero się tworzy, liczymy na rozwój duszpasterstwa w powiększaniu naszego grona.

Akcja "Adoptuj dziadka"

Akcja #AdoptujDziadka to program dla młodzieży, która chciałaby się zaangażować w dzieło miłosierdzia wobec bliźniego. Pomoc ta kierowana jest do pensjonariuszy Parafialnego Domu Pomocy Społecznej w Grójcu. W programie tym realizowana jest idea wolontariatu, w której młodzi ludzie uczą się poświęcenia czasu i swych talentów osobom, które z racji na swój wiek i choroby nie mogą przeżywać swej starości wśród swoich najbliższych.

Akcja bierze swój początek jesienią 2015, zapoczątkowana przez ówczesnego wikariusza ks. Kamila Falkowskiego. Obecnie koordynatorem i opiekunem grupy jest ks. Paweł Komar przy współpracy dyrektor Parafialnego Domu Pomocy Społecznej s. Teresy. W wolontariacie uczestniczy 37 osób, z czego jest 14 chłopców i 23 dziewcząt. Głownie jest to młodzież VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum, w gronie wolontariuszy jest troje uczniów, które uczą się szkołach średnich. Wolontariat rozpoczyna się od podpisania umowy. Jeśli wolontariusz jest niepełnoletni, jego rodzic lub opiekun zapoznaje się i podpisuje umowę zgodną z obowiązującym prawem, zanim rozpocznie posługę. Każdy z wolontariuszy ma prawo wybrać dzień odwiedzin - uczymy ich aby był to przynajmniej raz w tygodniu. Oczywiście są tacy, którzy przychodzą częściej. Raz w miesiącu przy małym poczęstunku spotykamy się, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Podczas spotkania ksiądz wygłasza kilku minutową katechezę, w której omawia jedną z dziesięciu zasad wolontariusza szkolnego Caritas.

„Co robimy? "Adoptujemy" mieszkańca Domu Opieki, czyli odwiedzamy go i spędzamy z nim czas - jak z własnym dziadkiem albo własną babcią. Dajemy mu odczuć, że jest dla kogoś ważny. Po co? Dlaczego? Bo człowiek nie ma terminu ważności. Bo chcemy zmieniać świat na lepsze. Bo szczęściem człowieka jest drugi człowiek. O co w tym wszystkim chodzi? O miłość.”- mówi o tym jedna z wolontariuszek.

Animatorzy bierzmowania

Przygotowanie kandydatów do Sakramentu bierzmowania nie mogłoby się odbyć bez animatorów, którzy przewodzą i animują spotkania z kandydatami. Grupa animatorów liczy sobie 7 osób: czworo z nich współpracuje w parach, troje z racji na większe doświadczenie pracuje z młodzieżą osobno. Opieką duszpasterską animatorów zajmuje się ks. Paweł Komar. W naszej osobistej formacji pomocne jest spotkanie z duszpasterzem, z nim się modlimy i omawiamy kwestie związane ze spotkaniami w grupach z kandydatami.

Animatorzy przygotowują spotkanie na podstawie programu #YOLO. Każdy animator bądź para animatorów pracują z grupą młodzieży z III klasy gimnazjum i 8 klasy szkoły podstawowej. Animatorzy mają być świadkami wiary. Na spotkaniach animatorzy starają się wspólnie z kandydatami omawiać problemy współczesnego młodego człowieka i odpowiedzieć na pytanie jak spotkać Boga.

Animatorzy pomagają księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do Sakramentu bierzmowania w typowych organizacyjnych sprawach. Opiniują kandydatów księdzu przed decyzją o dopuszczaniu do Sakramentu. Uczestniczą w katechezach dla młodzieży w ramach przygotowań do sakramentu. Animatorzy są pełni inicjatyw i odczuwają wielką odpowiedzialność za swoją posługę wobec kandydatów, ponieważ starają się być dla nich braćmi i siostrami, podpowiadają gdzie szukać powinni autorytetów.