• 1

WIZYTACJA KANONICZNA
PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
W GRÓJCU
12-13 MAJA 2019

  • DSC_5346

Wizytacja kanoniczna parafii św. Mikołaja w Grójcu została przeprowadzona w dwa dni. Pierwszym dniem wizytacji była IV Niedziela Wielkanocna 12 maja 2019 roku. Drugim dniem wizytacji był poniedziałek 13 maja.

W niedzielę o godz. 9.30 powitaliśmy księdza kardynała Kazimierza Nycza. Podczas każdej Mszy św. Arcybiskup Metropolita Warszawski wygłaszał słowo pasterskie. O godz. 12.30 celebrował niedzielą sumę i wygłosił kazanie, po czym udał się z wiernymi na cmentarz, gdzie odmówiono modlitwy za zmarłych. Kardynał Kazimierz Nycz spotkał się z księżmi z dekanatu grójeckiego przy obiedzie oraz odbył indywidualne spotkania z księżmi posługującymi w parafii. Nawiedził Parafialny Dom Pomocy Społecznej, gdzie spotkał się z pensjonariuszami oraz Siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa. Ważnym punktem wizytacji było spotkanie z Radą Ekonomiczną parafii.

W drugim dniu wizytacji gościliśmy ks. biskupa Piotra Jareckiego. Wizytacja rozpoczęła się od spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli na plebanii. Następnie udaliśmy się do Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lisówku. Kolejnym punktem wizytacji kanonicznej była wizyta w Starostwie Grójeckim i spotkanie z Starostą, Zastępcą Starosty, Przewodniczącym Rady Powiatu, Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Grójec oraz pracownikami starostwa. Kolejnym punktem wizytacji kanonicznej była wizyta w domu Sióstr Córek Maryi Niepokalanej. Siostry prowadzą przedszkole, w którym ksiądz biskup spotkał się z dziećmi i pracownikami, a następnie w kaplicy razem z siostrami modlił się i udzielił na koniec błogosławieństwa. O godz. 14.00 na plebani przy obiedzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych z powiatu grójeckiego. Przybyli wraz zastępcami komendanci: Policji, Wojska, Obrony Terytorialnej, Więziennictwa Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Po obiedzie ksiądz biskup udał się do Powiatowego Centrum Medycznego. Spotkanie składało się z dwóch części: ze spotkania z Panią Prezes oraz modlitwy w szpitalnej kaplicy. Kolejnym punktem wizytacji była wizyta w Miejsko Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, gdzie było spotkanie z dziećmi Środowiskowego Ogniska oraz ich rodzinami. Po powrocie na plebanie o godz. 18.00 ksiądz biskup celebrował Mszę św. i wygłosił homilię. Bezpośrednio po Mszy św. w domu katechetycznym odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnot i grup parafialnych. O godz. 20.00 rozpoczęliśmy Nabożeństwo Fatimskie z procesją. Na zakończenie ksiądz biskup udzielił błogosławieństwa i Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy wizytację kanoniczną.