• 1

WIZYTACJA KANONICZNA
PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA
W GRÓJCU
12-13 MAJA 2019

NIEDZIELA - 12 MAJA 2019
Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Godz. 9.30
Przekazanie ks. Kardynałowi kluczy i liturgiczne wprowadzenie przy wejściu do kościoła
Powitanie ks. Kardynała przez przedstawicieli parafii
Sprawozdanie ks. Proboszcza
Rozpoczęcie Mszy św. – odprawia ks. Mariusz Miodek

Godzina 11.00
Msza św. z udziałem rodzin z dziećmi – odprawia ks. Paweł Kulpiński

Godzina 12.30
Uroczysta Suma – przewodniczy i Słowo Boże wygłosi ks. Kardynał

Godzina 13.45
Modlitwa z wiernymi za zmarłych. Na starym cmentarzu przy grobach kapłańskich

Godzina 14.15
Obiad na plebanii z kapłanami z dekanatu

Godzina 15.00
Indywidualne rozmowy z księżmi

Godzina 16.00
Spotkanie z pensjonariuszami Parafialnego Domu Pomocy Społecznej oraz siostrami Adoratorkami Krwi Chrystusa

Godzina 17.00
Msza św. – odprawia ks. Paweł Komar

Godzina 18.00
Kolacja i spotkanie z Radą Parafialną na plebanii

Godzina 19.00
Msza św. – odprawia ks. Proboszcz

PONIEDZIAŁEK - 13 MAJA 2019
Jego Ekscelencja Biskup Piotr Jarecki

Godzina 9.00
Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli na plebanii

Godzina 10.30
Spotkanie w Placówce Straży Granicznej w Lisówku – Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Godzina 12.00
Spotkanie w Starostwie z władzami Powiatu Grójeckiego

Godzina 13.00
Spotkanie w domu Sióstr Córek Maryi Niepokalanej

Godzina 14.00
Spotkanie z dowództwem Służb Mundurowych na plebanii

Godzina 15.00
Spotkanie w Powiatowym Centrum Medycznym z dyrekcją szpitala i chorymi

Godzina 16.30
Spotkanie z dziećmi środowiskowego ogniska przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Godzina 18.00
Msza św. – przewodniczy ks. bp Piotr Jarecki

Godzina 18.45
Spotkanie z przedstawicielami wspólnot parafialnych w sali na plebanii połączone z kolacją

Godzina 20.00
Nabożeństwo Fatimskie z procesją – przewodniczy ks. biskup, rozważania ks. Proboszcz

Zakończenie wizytacji.