• 1

dziekujemy

Boże naszych ojców.
Boże Patriarchów i Proroków, Apostołów i Męczenników.
Boże wszystkich świętych z rodu Polaków.
Boże wszystkich dzieci polskiej ziemi.

 

Dziękujemy Ci za Twoją miłosierną miłość, która nigdy się nie nuży i nie zniechęca.
Dziękujemy za to, że w Jezusie obiecałeś być  z nami przez wszystkie dni – aż do skończenia świata.
Dziękujemy za to, że w Matce Twojego Syna dałeś narodowi polskiemu przedziwną pomoc i obronę.
Dziękujemy za to, że byłeś z nami w radosnych, bolesnych i chwalebnych tajemnicach naszego narodowego losu.
Dziękujemy za to, że w Kardynale Stefanie Wyszyńskim i Papieżu Janie Pawle II dałeś nam opatrznościowych przewodników na drodze do wolności.
Dziękujemy za wszystko i z serca wołamy:
Dziękujemy Ci Boże,
Opatrzności nasza.

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddajemy nasze trudne dziś i tajemnicze jutro.
Twojej Opatrzności zawierzamy wspólnotę Kościoła w Polsce.
Niech będzie solą tej ziemi, niech będzie piękny prostotą Ewangelii, niech z miłością głosi prawdę, która wyzwala.
Zawierzamy Ci polskie rodziny, by w czasach zamętu były silne wiarą i bogate
w miłość, która nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; która wszystko znosi i wszystko przetrzyma.
Zawierzamy Ci rządzących, by swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie wszystkim swoim rodakom,
pamiętając, że przed Tobą samym odpowiedzą kiedyś za każdą swoją decyzję.
Zawierzamy Ci polską młodzież, by nie bała się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem
– czy to w życiu małżeńskim, czy też na drodze życia kapłańskiego bądź zakonnego.
Zawierzamy Ci wszystkich, którzy niosą ciężki krzyż – choroby, samotności, bezrobocia, beznadziei
– by zachowali ufność, że na swojej drodze krzyżowej nie są sami.
Zawierzamy wszystko i z serca wołamy:
Opiekuj się nami,
Opatrzności nasza.

Boże przedwieczny.

Do Ciebie należy czas i wieczność. Powierzamy Twojej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i nas – jej dzieci. Nie opuszczaj nas – nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas – nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas – nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania.

Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze.

Amen.