• 1

Całoroczne przygotowanie do bierzmowania przeznaczone jest dla uczniów z klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania w małych grupach odbywają się dwa razy w miesiącu w sali parafialnej.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Przyjęty sakrament chrztu św.
  • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.
  • Udział w lekcji religii w szkole.
  • Zaangażowanie na katechezie parafialnej (spotkaniach w grupach).

BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH

Wymagania statwiane kanadydatom:

  • ukończony 20 rok życia.
  • Przyjęty sakrament chrztu św.
  • Uczestnictwo we mszy św. niedzielnej.

Spotkania odbywają się w Wielkim Poście.