• 1
  • 2
  • 3
  • 4

„Czemu płaczesz? kogo szukasz?”
Jan 20,15

Drodzy Parafianie,

Niech w te Święte Dni Chrystus przyjdzie do każdego z nas i wybaczy sercu grzesznemu i skruszonemu. Doda odwagi tym, którzy ją utracili. Objawi się tym, którzy o Nim zapomnieli. Uzdrowi tych, których zraniły wątpliwości. Odnajdzie tych, którzy Go nienawidzą i wojują z Nim. Stanie pośród tych, którzy Go przyjmują jako Pana swojego życia.

Niech te Święta będą dla nas szczególnym czasem zauważenia i wgłębienia się w zwycięstwo światła nad ciemnością, radości nad zwątpieniem oraz nadziei nad bezradnością. Otwórzmy nasze serca na miłość Chrystusa, który Swoim zmartwychwstaniem wypełnił słowa „Jam zwyciężył świat”.

Niech te Święta Chwalebnego Zmartwychwstania Pańskiego będą dla Państwa źródłem siły i nadziei w codziennym życiu.

Z wielką wdzięcznością i modlitwą

ks. Zbigniew Suchecki
Proboszcz

  • 20180331_221901